Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση Χρήστη



Πρωτοσέλιδα

Σημαντικά Άρθρα

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

1109 – Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α΄/21.3.2015) περί ποινικής δίωξης λόγω μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο (άρθ. 25 ν.1882/1990) και λοιπά συναφή θέματα
1107 - Κοινοποίηση διατάξεων του άρθ. 7 του ν. 4328/2015 «Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη βιωσιμότητα της «Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.» και τις ληξιπρόθεσμες
1108 – Τροποποίηση της ΠΟΛ 1080/2015 «Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπροθέσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015» μετά την τροποποίηση – συμπλήρωση των άρθ. 4
Α02/1102/57/21.5.2015 – Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικής υπηρεσίας απογραφής προστατευομένων μελών (σύζυγος και τέκνα) και απόδοσης ασφαλιστικής ικανότητας (ηλεκτρονική θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας)
1106 – Διευκρινίσεις για τη ρύθμιση οφειλών των διατάξεων των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015
Σ81/19/13.5.2015 – Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4321/2015
3004/27.4.2015 - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 25, του ν.4321/2015 «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας», καθώς και λοιπά θέματα επιχειρησιακής διαδικασίας και χρήσης του Ο.Π.Σ. «Elen
22/Σ48/38/15.5.2015 – Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 01/01/2015
1105 – Κοινοποίηση της υπ. αριθ. 361/2014 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
1101 – Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του τέλους επιτηδεύματος οικονομικού έτους 2013 σε νομικά πρόσωπα και λοιπά θέματα για την επιβολή και την είσπραξή του
-
+
8