Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηΠρωτοσέλιδα

Σημαντικά Άρθρα

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

1233 – Διαδικασία επανακαθορισμού οριογραμμών αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού μετά την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 4281/2014
26/ΔΙΑΣΦ/Φ3/118/1407732/22.10.2014 – Διαδικασία εγγραφής στον ΟΑΕΕ των υπόχρεων προσώπων που συμμετέχουν σε εταιρείες συσταθείσες μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης
1227 – Τύπος της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής, προίκας και μεταβίβασης ακινήτων
1224 – Τροποποίηση της ΠΟΛ 1052/17−02−2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
Ε41/234/20.10.2014 – Διενέργεια Ε.Δ.Κ. και καταβολή δωροσήμου
Φ. 10035/οικ.20244/2722/22.10.2014 – Καθορισμός ωραρίου εργασίας υπαλλήλων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)
1221 – Τροποποίηση των αποφάσεων ΠΟΛ 1103/2013 και ΠΟΛ 1080/2014 – Αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση μειώσεων στο έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων (ΕΕΤΑ)
1231 – Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014
1232 – Διαδικασία χορήγησης μείωσης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014 σε φυσικά πρόσωπα για κύριους χώρους κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων κατοικιών και επαγγελματικών στεγώ
36503/115/21.10.2014 - Παράταση της προθεσμίας της 29502/85/01-9-2014, «Τροποποίηση και συμπλήρωση της 5072/6/25.02.2013, περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων
-
+
8