Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηΠρωτοσέλιδα

Σημαντικά Άρθρα

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

1200 – Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων
56/Γ99/44/17.9.2014 – Προσαρμογή υπηρεσιακών σφραγίδων
1206 – Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος των συμπλοιοκτησιών παράκτιας αλιείας και σπογγαλιείας, οι οποίες εκμεταλλεύονται σκάφη μήκους μέχρι 12 μέτρα
Δελτίο Τύπου – Αναφορικά με την φορολόγηση της διατροφής, από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων διευκρινίζονται τα εξής:
2/4.9.2014 (ΟΓΑ) – Δικαιούχοι, διαδικασίες και δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση της παροχής των εξόδων κηδείας
Δελτίο Τύπου – Απαλλαγή απο την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ
52233/3423/10.9.2014 - Κυρώσεις του συστήματος εισροών-εκροών
Φ.1500/οικ. 9696/195/8.8.2014 – Διαδικασία εσωτερικής κατανομής και καταβολής των παρακρατουμένων από τη σύνταξη του οφειλέτη συνταξιούχου ποσού μεταξύ των Ασφαλιστικών Φορέων που συμμετέχουν στη διαδ
55/Υ40/09/12.9.2014 – Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
53466/4194/14/12.9.2014 – Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του π.δ. 94/2014
-
+
8