Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηΠρωτοσέλιδα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

28/ΔΙΕΣ/Φ13/21/1678706/18.12.2014 – Επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία
Ανακοίνωση Ο.Α.Ε.Ε. – Παράταση χρόνου κατάταξης σε κατώτερη κατηγορία
1258 – Κοινοποίηση των διατάξεων των Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών 31143/20.08.2014 (ΦΕΚ Β2263) και 44337/18.11.2014 (ΦΕΚ Β3095) και παροχή σχετικών οδηγιών
1257 – Συντελεστής ΦΠΑ, κάλτσας με διαβάθμιση πίεσης στις οποίες περιλαμβάνονται οι κάλτσες φλεβίτιδας
1256 – Συντελεστής ΦΠΑ, α. αποστειρωμένου διαλύματος φυσιολογικού ορού. β. αποστειρωμένου διαλύματος θαλασσινού νερού
Δ22/οικ.45626/1830/5.12.2014 – Καθορισμός πίστωσης και κατανομής αυτής σε κάθε ΚΤΕΛ που ανήκει στην ΠΟΑΥΣ, για την κάλυψη της δαπάνης που προκαλείται από τη μεταφορά με μειωμένο εισιτήριο των πολυτέκν
Γ32/557/15.12.2014 – Αμοιβές Δικηγόρων
Π51/44/12.12.2014 – Αρμοδιότητα Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. να αποφαίνονται περί της ιατρικής και ασφαλιστικής αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των Φορέων Κοιν. Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπ. Εργασί
Φ 10053/42313/1664/2014 - Χορήγηση έκτακτης οικ. ενίσχυσης σε μη επιδοτούμενους ανέργους, ασφαλισμένους του Λογαριασμού Ανεργίας Προσ/κού Ημ/σίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσ/νίκης του Κλάδου Ανεργίας κα
1253 - Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α' 160), σχετικά με την αντιστροφή της υποχρέωσης στην περίπτωση τεχνικών έργων για λογαριασμό του δημοσίου, ΟΤΑ κ
-
+
8