Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηΠρωτοσέλιδα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

1067 - Παροχή διευκρινίσεων ως προς το τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας
1057280 - Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΛ Β' 1189202 ΕΞ 2016/28.12.2016 (ΦΕΚ Β' 4270/2016) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν
Φ. 10053/οικ. 16763/733/ 2017 - Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε μη επιδοτούμενους ανέργους ασφαλισμένους της Περιφερειακής Υπηρεσίας του Ε.Φ.Κ.Α. Α' Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών (ΤΣΠΕΑΘ) για
1065 - Δυνατότητα χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
28839/19.4.2017 - Νέος Κανονισμός Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών του Ο.Α.Ε.Δ.
1059 - Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων και διαδικασία υποβολής αυτής
1056 - Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν.3091/2002 (330 Α') για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών
1058266 – Υποχρεώσεις ως προς την έκδοση παραστατικών πωλήσεων από πιστωτικά ιδρύματα για συναλλαγές σε επενδυτικό χρυσό, με βάση τις διατάξεις του ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.)
Φ. 10034/18282/566/20.4.2017 – Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 20 του ν.4387/2016 για όσους συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις του πρώην
1066 – Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 254/2016 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. (Κατάσχεση στα χέρια τρίτων. Έννομες συνέπειες της θετικής δήλωσης του τρίτου.)
-
+
8