Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηΠρωτοσέλιδα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

1168 – Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων στις 8 έως 10/9/2016 του Δήμου Πύλης της Π.Ε. Τρικάλων
Β/7/οικ. 49566/ 2797/ 2016 - Τροποποίηση της Β/7/35889/2582/16-10-2014 απόφασης… «Προϋποθέσεις και διαδικασία συμψηφισμού επιστροφών Φ.Π.Α. και Φ.Ε. με οφειλές στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης
1166 – Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων (πλημμυρικά και κατολισθητικά φαινόμενα) στις 15 και 16
1178 – Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ...στις 20, 21 και 22 Μαΐου 2016 ...του Δήμου Φαρκαδ
1176 - Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα...στις 21 Μαΐου 2016... του Δήμου Αλμυρού
1177 - Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα...στις 20, 21 και 22 Μαΐου 2016 στις Δημοτικές Ενότη
1170 - Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων...στις 5 Ιουνίου 2016...του Δήμου Ελασσόνας της Περιφέρ
1173 - Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων στις 06-08 Σεπτεμβρίου ...του Δήμου Τυρνάβου της Π.Ε. Λάρισας
1169 - Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων στις 8 έως 10 Σεπτεμβρίου του 2016....του Δήμου Τρικαίων της Π
1174 - Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων στις 06-09 Σεπτεμβρίου ...της Π.Ε. Λάρισας
-
+
8