Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηΠρωτοσέλιδα

ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία
1 Φ. 10035/οικ.20244/2722/22.10.2014 – Καθορισμός ωραρίου εργασίας υπαλλήλων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) : Εγγραφείτε για περισσότερα... 23/10/2014
2 36503/115/21.10.2014 - Παράταση της προθεσμίας της 29502/85/01-9-2014, «Τροποποίηση και συμπλήρωση της 5072/6/25.02.2013, περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ, .... : Εγγραφείτε για περισσότερα... 22/10/2014
3 38581/16.10.2014 – Ορισμός μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής (άρθ. 2 § 1 της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει), ... : Εγγραφείτε για περισσότερα... 16/10/2014
4 Υ9α/87340/16.10.2014 – Γενικές αρχές για τον υπολογισμό των εξόδων που πρόκειται να επιστραφούν σε ασφαλισμένο στα πλαίσια της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (άρθρο 7 του Ν. 4213/2013) : Εγγραφείτε για περισσότερα... 16/10/2014
5 Φ. 51010/οικ.19976/861/10.10.2014 - Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης : Εγγραφείτε για περισσότερα... 15/10/2014
6 32089/10.10.2014 - Τροποποιήσεις στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθ. 29502/85/01-9-2014 ΥΑ : Εγγραφείτε για περισσότερα... 13/10/2014
7 182637/10.10.2014 - Χρόνος Ασφάλισης Ε.Τ.Ε.Α. - Συνταξιοδότηση με χρόνο ασφάλισης σε εντασσόμενους στο Ε.Τ.Ε.Α. φορείς : Εγγραφείτε για περισσότερα... 10/10/2014
8 Φ.10060/15858/606/8.10.2014 - Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση επιδόματος μητρότητας στις άμεσα ασφαλισμένες του Ε.Τ.Α.Α., κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 του Ν. 4097/2012 (Α΄ 235) : Εγγραφείτε για περισσότερα... 09/10/2014
9 Φ. 131360/23274/8.10.2014 – Πρόσβαση του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων στην κεντρική βάση δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου : Εγγραφείτε για περισσότερα... 08/10/2014
10 Η Εορτή της 28ης Οκτωβρίου 2014 : Εγγραφείτε για περισσότερα... 06/10/2014
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 3 4 5 6 7 8 9 10 > Τέλος >>
Σελίδα 1 από 95