Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηΠρωτοσέλιδα

ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία
1 9240/16.3.2015 – Ορισμός μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού των ατόμων που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής του άρθ. 2 της ΠΥΣ 33/2006, στους OTA α΄ και β΄ 2015 : Εγγραφείτε για περισσότερα... 24/04/2015
2 13611/274/1.4.2015 - Καθορισμός της 1ης Μαΐου 2015, ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας : Εγγραφείτε για περισσότερα... 23/04/2015
3 Φ.80000/11788/3531/3.4.2015 – Συντομογραφία τίτλου Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης : Εγγραφείτε για περισσότερα... 21/04/2015
4 Φ.10021/7131/374/26.3.2015 - Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) : Εγγραφείτε για περισσότερα... 07/04/2015
5 Δώρο Πάσχα 2015 – Πώς υπολογίζεται πότε θα δοθεί 07/04/2015
6 11484/3.4.2015 – Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4316/2014 (Α΄ 270) : Εγγραφείτε για περισσότερα... 07/04/2015
7 Φ.80020/οικ. 13201/Δ15.202/3.4.2015 - Γνωστοποίηση ρυθμίσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ν. 4320/2015 (Α'29) : Εγγραφείτε για περισσότερα... 06/04/2015
8 Φ.80020/οικ. 13240/Δ15.203/3.4.2015 - Γνωστοποίηση δημοσίευσης του άρθρου 31 του ν. 4320/2015 (Α'29) : Εγγραφείτε για περισσότερα... 06/04/2015
9 Φ.80000/οικ. 12831/182/3.4.2015 - Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 31 παρ. 1 του ν. 4320/2015 : Εγγραφείτε για περισσότερα... 06/04/2015
10 Φ.80000/159/3.4.2015 - Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 30 του ν. 4320/2015 (Α', 29) : Εγγραφείτε για περισσότερα... 04/04/2015
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 3 4 5 6 7 8 9 10 > Τέλος >>
Σελίδα 1 από 103