Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηΠρωτοσέλιδα

ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία
1 25674/25.10.2016 – Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, ως δικαιολογητικού για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες... 25/10/2016
2 47404/Δ9.12407/17.10.2016 - Παράταση της προθεσμίας του άρθ. 4, στοιχ. γ), περ. 1.ii. της 29502/85/1.9.2014 … «Τροποποίηση και συμπλήρωση της 5072/6/25.02.2013, περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για .... 20/10/2016
3 Φ. 10043/30190/793/20.10.2016 - Χορήγηση εξόδων κηδείας μετά την ισχύ του ν.4387/2016 20/10/2016
4 Φ. 80020/44112/Δ15.745/20.10.2016 – Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 35 Εφάπαξ παροχή» του Ν. 4387/2016 (Α΄ 85) στους ασφαλισμένους του Ν. 103/1975 (Α΄ 167) 20/10/2016
5 Φ. 10043/30188/792/20.10.2016 – Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 29 του Ν.4387/2016 για τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης 20/10/2016
6 Φ. 10042/25013/667/20.10.2016 – Ασφαλιστικές εισφορές κλάδου κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ μέχρι 31/12/2016 20/10/2016
7 Φ09/403/12.10.2016 = Κοινοποίηση εγγράφου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης για την υποβολή Δηλώσεων ... 13/10/2016
8 Η Εορτή της 28ης Οκτωβρίου 2016 13/10/2016
9 39214/751/12-10-2016 - Δικαίωμα καταβολής Δώρων Επιδομάτων σε ημεδαπούς και αλλοδαπούς σπουδαστές/μαθητές Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης 12/10/2016
10 Φ. 80000/οικ. 45763/1607/ 2016 - Παροχή διευκρινίσεων προς το ΕΤΕΑ και τα ταμεία, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς Πρόνοιας που θα ενταχθούν στο ΕΤΕΑΕΠ 11/10/2016
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 3 4 5 6 7 8 9 10 > Τέλος >>
Σελίδα 1 από 119