Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηΠρωτοσέλιδα

ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία
1 Φ. 10070/37992/1301/15.9.2015 – Απόδοση ετήσιας εισφοράς έτους 2013 και 2014 του πόρου από το αγγελιόσημο του Τ.Α.Φ.Ε.Ε.Τ. και του Τ.Α.Α.Ξ.Τ. του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Ε.Τ.Α.Π.−Μ.Μ.Ε. στον Τ.Υ.Ι.Σ.Υ.Τ. του Ε.Τ.Α.Π.−Μ.Μ.Ε. : Εγγραφείτε για περισσότερα... 18/09/2015
2 Φ. 80000/οικ.39349/1341/10.9.2015 - Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 31 του άρθρου 1 του ν.4334/2015, όπως αναριθμήθηκε σε παρ. 30 με την παρ. 2 της Υποπαραγράφου Ε.2 του ν.4336/2015 : Εγγραφείτε για περισσότερα... 10/09/2015
3 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου – Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης : Εγγραφείτε για περισσότερα... 26/08/2015
4 37917/122/25.8.2015 – Ηλεκτρονικός συγχρονισμός του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» : Εγγραφείτε για περισσότερα... 25/08/2015
5 Φ. 80020/οικ.37287/Δ15.579/25.8.2015 – Γνωστοποίηση διατάξεων της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του Νόμου 4336/2015 (Α΄ 94) : Εγγραφείτε για περισσότερα... 25/08/2015
6 Φ. 80000/οικ.36488/1240/25.8.2015 – Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του αρ. 7 του ν.4331/2015 (Α΄ 69) 25/08/2015
7 28962/18.8.2015 – Αύξηση ορίου μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού των ατόμων που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής ..., στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού για το 2015 : Εγγραφείτε για περισσότερα... 21/08/2015
8 Φ. 80000/οικ.36954/1255/14.8.2015 – Εφαρμογή διατάξεων του ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115, Α') : Εγγραφείτε για περισσότερα... 14/08/2015
9 101449/6.8.2015 – Ανάκληση του 100723/4.8.2015 εγγράφου μας, με ΑΔΑ: 6ΞΜΗΟΡΕΩ-ΗΔ1 σε σχέση με τη θέσπιση παρακράτησης ποσοστού 6% από τις καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις, για υγειονομική περίθαλψη των συνταξιούχων του ΕΤΕΑ : Εγγραφείτε για περισσότερα... 07/08/2015
10 Φ.80000/οικ.35773/1207/5.8.2015 – Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 31 του ν. 4334/2015 (ΦΕΚ 80, Α') : Εγγραφείτε για περισσότερα... 06/08/2015
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 3 4 5 6 7 8 9 10 > Τέλος >>
Σελίδα 1 από 109