Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηΠρωτοσέλιδα

ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία
1 8539/475/23.2.2017 - Γνωστοποίηση διατάξεων σχετικά με αποζημίωση Ε.Φ.Κ.Α. για παρεχόμενες υπηρεσίες προς τρίτους 23/02/2017
2 Δ24α/Φ.32/Γ.Π.οικ.7921/178/ 2017 - Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 50 παρ. 3 του ν. 4430/2016 21/02/2017
3 Φ. 40021/οικ. 7559/327/20.2.2017 - Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α., στους μακροχρόνια άνεργους και στους ασφαλισμένους που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν.4254/2014 20/02/2017
4 153726/2016/0092/10.2.2017 – Μεταβίβαση σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου, εν ενεργεία δημόσιου υπαλλήλου και στρατιωτικού, εφόσον ο θάνατος επήλθε από 13/05/2016 10/02/2017
5 153731/2016/0092/10.2.2017 - Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 8 του ν. 4387/2016. Πεδίο εφαρμογής - υπολογισμός ανταποδοτικής σύνταξης 10/02/2017
6 Φ. 80000/οικ. 5547/248/7.2.2017 - Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016 07/02/2017
7 Φ. 80020/οικ.671/Δ15.12/1.2.2017 – Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των άρθρων 28 και 56 του ν. 4445/2016 01/02/2017
8 3439/Δ9.1168/31.1.2017 – Παράταση της προθεσμίας της περ. η) του άρθ. 4 της 29502/85/1-9-2014 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της 5072/6/25-2-2013, περί επανακαθορισμού των προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ 31/01/2017
9 Γ.Δ.5οικ.2961-10/24.1.2017 - Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης 25/01/2017
10 5312 - Παράταση διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και διαδικασία ανανέωσης των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών 24/01/2017
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 3 4 5 6 7 8 9 10 > Τέλος >>
Σελίδα 1 από 124