Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηΠρωτοσέλιδα

ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία
1 3657/Δ9.997/27.1.2016 – Παράταση της προθεσμίας της περίπτωσης η) του άρθ. 4 της 29502/85/1−9−2014 …«Τροποποίηση και συμπλήρωση της 5072/6/25−2−2013 …, περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για .... : Εγγραφείτε για περισσότερα... 28/01/2016
2 Φ. 10053/56928/1863/23.12.2015 – Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε μη επιδοτούμενους ανέργους ασφαλισμένους του Λογαριασμού Ανεργίας Προσωπικού ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσ/νίκης του Κλάδου Ανεργίας και Δώρου του Ε.Τ.Α.Π. − Μ.Μ.Ε., ... : Εγγραφείτε για περισσότερα... 31/12/2015
3 Φ. 10043/οικ. 55133/1277/23.12.2015 – Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Ε.3, της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ν.4336/2015 - Μεταβολές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης : Εγγραφείτε για περισσότερα... 23/12/2015
4 Φ. 10035/οικ. 54871/1270/23.12.2015 – Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των διατάξεων της υποπαραγράφου Ε3 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94, Α') : Εγγραφείτε για περισσότερα... 23/12/2015
5 57168/935/21.12.2015 – Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης, των εργαζόμενων σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, για το Α΄ ημερολογιακό εξάμηνο 2016 : Εγγραφείτε για περισσότερα... 21/12/2015
6 Φ. 10035/ οικ.48223/ 1104/27.11.2015 – Γνωστοποίηση δημοσίευσης και εφαρμογής του άρθρου 21 του ν.4337/2015 - Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη : Εγγραφείτε για περισσότερα... 16/12/2015
7 58156/1009/14.12.2015 – Διευκρινιστική Εγκύκλιος για την χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2015 : Εγγραφείτε για περισσότερα... 14/12/2015
8 55857/1892/14.12.2015 – Εργασία κατά τις Κυριακές των περ. β και δ της παρ.1 του αρ.16 του Ν. 4177/2013 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 108 του Ν. 4314/2014 : Εγγραφείτε για περισσότερα... 14/12/2015
9 Δ6/Α/Φ1/οικ.51014/2522/24.11.2015 – Καταβολή συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2016 : Εγγραφείτε για περισσότερα... 11/12/2015
10 2242.10- 1.1/ 44888/2015/9.12.2015 – Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενισχύσεως σε ορισμένες κατηγορίες ανέργων ναυτικών λόγω Εορτών Χριστουγέννων 2015 : Εγγραφείτε για περισσότερα... 11/12/2015
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 3 4 5 6 7 8 9 10 > Τέλος >>
Σελίδα 1 από 112