Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηΠρωτοσέλιδα

ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία
1 Π04/13/20.2.2015 - Απόδοση δαπανών στους ασφ/νους του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ για το διάστημα επίσχεσης του Δεκεμβρίου του 2014 των συμβεβλημένων ιδιωτικών κλινικών : Εγγραφείτε για περισσότερα... 27/02/2015
2 6855/105/18.2.2015 – Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και ως αλιεργάτες πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2015 και 2016 : Εγγραφείτε για περισσότερα... 20/02/2015
3 Φ.80000/47819/1856/16.2.2015 - Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) κατά το έτος 2015 : Εγγραφείτε για περισσότερα... 17/02/2015
4 Φ. 40021/2912/72/17.2.2015 – Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., παράταση ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων και ασφαλισμένων Ο.Α.Ε.Ε., Ε.Τ.Α.Α./Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και Ο.Γ.Α., που εμπίπτουν στις διατάξεις ν.4254/2014 (Α,85) : Εγγραφείτε για περισσότερα... 17/02/2015
5 6460/16.2.2015 - Πρόγραμμα παροχής τροφείων για βρεφονηπιακούς σταθμούς Αγροτικής Εστίας Ο.Γ.Α. έτους 2014 - Πληροφορίες για δικαιούχους : Εγγραφείτε για περισσότερα... 16/02/2015
6 3631/87/27.1.2015 – Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11 : Εγγραφείτε για περισσότερα... 28/01/2015
7 Φ.40035/41931/1653/20.1.2015 - Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση επιδόματος μητρότητας στις άμεσα ασφαλισμένες του Ο.Α.Ε.Ε, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 του Ν. 4097/2012 (Α΄, 235) : Εγγραφείτε για περισσότερα... 26/01/2015
8 2640/715/21.1.2015 - Παράταση της προθεσμίας της περίπτωσης η) του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. πρωτ. 29502/85/01−9−2014 ...περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ... : Εγγραφείτε για περισσότερα... 23/01/2015
9 Β/7/οικ.621/26/9.1.2015 – Εφαρμογή της ρύθμισης του Ν. 4305/2014 στους υπαχθέντες στις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ΄ του Ν. 4152/2013 : Εγγραφείτε για περισσότερα... 23/01/2015
10 1021 - Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου πρώτου της από 14.01.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Χρηματοδοτήσεις Ο.Τ.Α. για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους τους» (ΦΕΚ Α'6) και παροχή σχετικών οδηγιών : Εγγραφείτε για περισσότερα... 22/01/2015
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 3 4 5 6 7 8 9 10 > Τέλος >>
Σελίδα 1 από 100