Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com

Πρωτοσέλιδα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Φ.11321/οικ.31032/701/14.06.2018 – Αναπροσαρμογή ποσού και εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) έτους 2019
27/759918/14.6.2018 – Επικαιροποίηση του Πίνακα Α'
1441/80504/12.6.2018 – Τροποποίηση της 425/42522/20-5-2013 κ.υ.α, «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του νόμου 3877/2010 τρόποι καταβολής της ειδικής α
Τροπολογία - Προσθήκη στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημο
1113 - Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθ. 1 της αριθμ. 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 απόφασης του Υπ. Οικονομικών για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας τ
4548 – Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών
0054 – Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης.
1088294 - Κοινοποίηση Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2018/604 - Νέο Παράρτημα για το έντυπο αίτησης εγγραφής στο Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX
1107 - Παροχή οδηγιών για την υποβολή δηλώσεων και άσκηση αγωγών διόρθωσης αρχικών εγγραφών του Εθνικού Κτηματολογίου
Φ. 10080/61558/180/2018 - Χορήγηση αναπηρικής σύνταξης από το τ. ΝΑΤ
-
+
8