Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
Alert 128

H σελίδα μας ανακατασκευάζεται.

κάποιες ενότητες περιεχομένου μπορεί να μην είναι προσβάσιμες.

ευχαριστούμε για την κατανόηση

εύκολη πρόσβαση:

Υπολογιστής Τεκμηρίων

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Α. 1325/31.8.2019 – Επέκταση του Καταστήματος Αφορολογήτων, Αδασμολόγητων και Φορολογημένων Ειδών ως προς τους χώρους των Καταστημάτων και της Αποθήκης αυτού της Κ.Α.Ε. Α.Ε. στον Αερολιμένα Ρόδου
424/2.9.2019 – Διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών της Α.Α.Δ.Ε. και της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. για την ένταξη δικαιούχων στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.).
Α. 1329/30.8.2019 – Τροποποίηση της απόφασης σχετικά με τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση (ν. 4611/2019)
245/29.8.2019 – Τροποποίηση του καταλόγου των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται υποχρεωτικά με την αίτηση του άρθρου 72 του ν. 4605/2019
Α. 1326/29.8.2019 – Είσπραξη εσόδων υπέρ ΤΡΙΤΩΝ από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)
Α. 1289/27.8.2019 – Τροποποίηση της Α.1101/2019 της Α.Α.Δ.Ε. που αφορά τον καθορισμό του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρ
Α. 1276 – Τροποποίηση απόφασης ΠΟΛ. 1133/23.8.2017 για το πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών
Φ.80000/οικ.36531/129/20.8.2019 – Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 120 του ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄) σχετικά με το ανώτατο όριο σύνταξης και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του
Φ. 21250/31676/Δ16.1111/20.8.2019 – Σχετικά με την ασφάλιση βουλευτών στον ΕΦΚΑ και στο ΕΤΕΑΕΠ
36542/1007/19.8.2019 – Οδηγίες αναφορικά με την κατάργηση της υποχρέωσης αναφοράς βάσιμου λόγου απόλυσης
-
+
8