Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com

Πρωτοσέλιδα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

1099 - Κοινοποίηση της 13/2018 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με το εάν η ειδική εισφορά αλληλεγγύης εμπίπτει στην κατηγορία των «όμοιων με το φόρο εισοδήματος ή ουσιωδώς παρόμοιας φύσης φόρων», που
1094 - Καθορισμός των αρμόδιων υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και εξειδίκευση των υποχρεώσεων των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων ως προς τον χρόνο και τον τρόπο υποβολής των στοιχείων σχετικά με
Δ.ΑΣΦ. 547/669753/23.5.2018 – Α. Ασφάλιση στον Ε.Φ.Κ.Α. συντακτών υπαγόμενων στις ασφαλιστικές καλύψεις παροχών των Αλληλοβοηθητικών Ταμείων… (Ε.Τ.Α.Σ.) και … (Τ.Ε.Α.Σ.) μετά την εφαρμογή του N .4387/
1097 – Φορολογική μεταχείριση ειδικού επιδόματος οργάνου που χορηγείται στους μουσικούς των Κρατικών Ορχηστρών Αθηνών και Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής
1098 – Κοινοποίηση της 30/2017 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθ. 29 του ν. 3986/2011 στους μισθούς και τις εν γένει αποδοχές των υπάλληλων του ΝΑΤΟ
1100 – Κοινοποίηση της 130/2017 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με το εάν η ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα μετά την ενσωμάτωσή της στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) συνι
1095 – Πιστοποιητικό του άρθρου 54 Α (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του Ν. 4174/2013 σε περίπτωση δικαστικής εκκαθάρισης της κληρονομίας
6/23.5.2018 – Ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής ΑΚΑ-ΑΚΕ στον ΕΔΟΕΑΠ
1091 – Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6Α του N. 2939/2001 (Α΄ 179) όπως ισχύει, καθώς
1093 – Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΠΟΛ.1034/21.02.2018 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. -Εκπτώσεις Φ.Π.Α. εισροών ενεργειακών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών
-
+
8