Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com

Πρωτοσέλιδα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

1116 – Παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ και καταβολής φόρου που προκύπτει από αυτές για τους υποκείμενους που έχουν την έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στο νησί της Κω
1117 – Παράταση προθεσμιών υποβολής φορολογικών δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών, τελών, καθώς και παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης που εκδ
1122 – Τροποποίηση της ΠΟΛ 1212/2015 απόφασης ΓΓΔΕ
Φ. 80020/34576/Δ15. 537/7.8.2017 – Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 96 του Ν. 4461/2017
1116596 – Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής
1118853 – Εκπτώσεις από το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες αλλοδαπής προέλευσης
1117344 - Τρόπος προσδιορισμού της υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση μερίδων ομόρρυθμης οικοδομικής εταιρείας με απλογραφικά βιβλία
Δ.ΑΣΦ./701/1077381/1.8.2017 – Καταβολή Δωροσήμου Β΄ Τετραμήνου 2017 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους
1124 – Κοινοποίηση διατάξεων του Ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις», του άρθ. 46 του Ν.4472/2017 και της κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 14 του άρθ.
1118 – Κοινοποίηση της 1101/04.07.2017 της Α.Α.Δ.Ε. «Όροι και προϋποθέσεις για τη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων που αναγνωρίζονται ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτή
-
+
8