Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com

Πρωτοσέλιδα

Σημαντικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Φ.80000/28443/892/18.7.2019 – Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4611/2019 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του (Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης σύνταξης θανάτου)
Ε. 2141/16.7.2019 – Διευκρινίσεις για ζητήματα που άπτονται των βραχυχρόνιων μισθώσεων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού
Ε. 2137/12.7.2019 – Διευκρινίσεις για θέματα ανάλωσης κεφαλαίου προηγούμενων ετών για τις ανάγκες εφαρμογής της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
Ε. 2138/16.7.2019 – Φορολογική μεταχείριση των ποσών της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που εκ παραδρομής παρακρατήθηκαν στα εφάπαξ ποσά κάποιων δικαιούχων των άρθ. 10 έως και 15 του ν.4575/2018
Ε. 2139/16.7.2019 – Κοινοποίηση της Α.1237/27-6-2019 «Τελωνειακή διαδικασία συλλογής-παραλαβής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και αποβλήτων ΑΛΕ που παράγονται α
Ε. 2140/16.7.2019 – Οδηγίες σχετικά με την εκκαθάριση των Δ.Φ.Ε. φυσικών προσώπων καθώς και την επιστροφή φόρου εισοδήματος σε νομικά πρόσωπα και πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α., σε περίπτωση μη προσκόμισ
Α. 1235/12.07.2019 – Τύπος και περιεχόμενο της πράξης επιβολής προστίμου στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων
Α. 1272/12.7.2019 – Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., καθορισμός του αρμόδιου οργάνου - Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΠΟΛ 1163/2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε.
Α. 1237/12.7.2019 – Τελωνειακή διαδικασία συλλογής-παραλαβής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) που παράγονται από την κίνηση
Α. 1238/12.7.2019 – Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1103/2017 περί επίσπευσης επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου των υποκειμένων που έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους και είτε πραγματοποιούν κυρίως
-
+
8