Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com

Πρωτοσέλιδα

Σημαντικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Α. 1235/12.07.2019 – Τύπος και περιεχόμενο της πράξης επιβολής προστίμου στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων
Α. 1272/12.7.2019 – Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., καθορισμός του αρμόδιου οργάνου - Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΠΟΛ 1163/2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε.
Α. 1237/12.7.2019 – Τελωνειακή διαδικασία συλλογής-παραλαβής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) που παράγονται από την κίνηση
Α. 1238/12.7.2019 – Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1103/2017 περί επίσπευσης επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου των υποκειμένων που έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους και είτε πραγματοποιούν κυρίως
41/ΔΙΕΙΣΦΜΜ/664/844604/11.7.2019 – Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας
Ε. 2136/10.7.2019 – Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες, δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
Ε. 2129/8.7.2019 - Διευκρινίσεις για τη δήλωση ανείσπρακτων εισοδημάτων από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας από τον δικαστικό εκκαθαριστή κληρονομίας
Ε. 2135/9.7.2019 – Φορολογική μεταχείριση ποσών που καταβάλλονται σε υπαλλήλους του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης για δίδακτρα των παιδιών τους με βάση τι
Ε. 2134/9.7.2019 – Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1073/2015 εγκυκλίου αναφορικά με την απόσβεση των δαπανών ανάπτυξης
Ε. 2131/8.7.2019 – Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή διατάξεων του άρθρ. 17 του ν.4577/2018, αναφορικά με την τροποποίηση του άρθ. 31 του ν.3986/2011 περί επιβολής του τέλους επιτηδεύματος
-
+
8