Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com

Πρωτοσέλιδα

Σημαντικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Φ.80000/οικ.36531/129/20.8.2019 – Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 120 του ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄) σχετικά με το ανώτατο όριο σύνταξης και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του
Φ. 21250/31676/Δ16.1111/20.8.2019 – Σχετικά με την ασφάλιση βουλευτών στον ΕΦΚΑ και στο ΕΤΕΑΕΠ
36542/1007/19.8.2019 – Οδηγίες αναφορικά με την κατάργηση της υποχρέωσης αναφοράς βάσιμου λόγου απόλυσης
Ε. 2158/9.8.2019 – Παροχή οδηγιών ως προς τη χορήγηση Α.Φ.Μ. και κλειδαρίθμου σε φυσικά πρόσωπα, αλλοδαπούς ..., κατόχους αδειών που εκδίδονται και ανανεώνονται από τις Υπηρ. Ασύλου και την Ελ. Αστυνο
Ε. 2159/9.8.2019 – Κοινοποίηση της. Κ.Υ.Α. Οικ. Α 11574/638/18/2019 «Διαγραφή αυτοκινήτων από το on-line μηχανογραφικό σύστημα έκδοσης αδειών κυκλοφορίας … αυτοκίνητων οχημάτων του Υπ. Μεταφορών λόγω
4623 – Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα
Φ. 80000/οικ.63843/144/2.8.2019 – Γνωστοποίηση διατάξεων άρθρου 22 ν. 4578/2018 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους
Α. 1290/8.8.2019 – Τύπος και περιεχόμενο του αποδεικτικού καταβολής στις φορολογίες κεφαλαίου
Ε. 2155/8.8.2019 – Πρόσθετες διευκρινίσεις για την εφαρμογή της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας
Δ.15/Δ’/9096/227/8.8.2019 – Τροποποίηση του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς μισθωτών και εργοδοτών, παρ. 2 του άρθρου 38 του ν.4387/2016 (Α’ 8
-
+
8