Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com

Πρωτοσέλιδα

Σημαντικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Φ. 80000/οικ. 10568/222/16.2.2018 – Παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 20 του ν.4387/2016 σε συνταξιούχους που είναι παράλληλα και δικαιούχοι πνευματικών δικαιωμάτων
Φ. 80000/οικ.10572/223/16.2.2018 – Παροχή οδηγιών σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης των ασφαλισμένων του πρώην ΝΑΤ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 28 του ν.4387/2016
7/ΔΙΕΙΣΦ.ΜΜ/157/235731/16.2.2018 – Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών από 01.01.2018
Δ.ΑΣΦ.189/222242/2018 - Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 80 του Ν.4445/2016 σχετικά με τις ημέρες αργιών και διακοπών καθώς και την απασχόληση κατά τις Κυριακές, των καθηγητών Φροντιστηρίων και Κέντρ
Φ. 80000/οικ.9187/183/14.2./2018 – Υπολογισμός Ειδικής Προσαύξησης του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ
Δ.15/Δ/οικ. 9290/183/14.2.2018 – Διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών προσώπων που ασκούν μη μισθωτή δραστηριότητα
Δ.15/Δ/οικ. 3376/73/14.2.2018 - Γνωστοποίηση άρθρου 20 του ν. 4488/2017 - Αποσύνδεση ασφάλισης από ιδιότητα
1026 - Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων αναφορικά με την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) και λοιπές περιπτώσεις παραβάσεων
1027 - Τροποποίηση του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007) με τους ν. 4446/2016, ν. 4472/2017, ν. 4491/2017 και ν. 4512/2018: Επισήμανση βασικών μεταβολών στη διαδικασία της πτώχευσης και παροχή οδηγιών
1025807 – Παροχή πληροφοριών περί του φορολογικού χειρισμού, από πλευράς ΦΠΑ, των μέτρων δέουσας επιμέλειας του ν.3691/2008, που εφαρμόζουν οι ΑΕΠΕΥ προς τους πελάτες τους
-
+
8