Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση Χρήστη



FreeCurrencyRates.com

Πρωτοσέλιδα

Σημαντικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Σ61/2/50588/14.1.2019 – Εθνική Σύνταξη. Αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση της βεβαίωσης περί νόμιμης διαμονής στη χώρα των πολιτών τρίτων χωρών
1/Γ36/02/24/17.1.2019 – Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 45 του Ν.4549/2018 που αφορούν τροποποιήσεις του Ν.4469/2017
Φ. 11321/ο ι κ.64690/1469/16.1.2019 (Ορθή Επανάληψη) – Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων 2019
Ε.2011/15.1.2019 – Κοινοποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2454 της 5ης/12/2017 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 904/2010 για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα το
Α.1002/14.1.2019 – Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής της παρ. 9 του άρθρου 12 του Ν. 4174/2013
1009/14.1.2019 – Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, ....και υποβο
ΔΙΕΙΣΦΜΜ/25/47039/14.1.2019 - Έναρξη και διακοπή της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ των ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π. ΟΓΑ
Ε.2003/9.1.2019 – Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 57, 59 και 60 του Ν.4587/2018
Ε.2002/9.1.2019 – Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 58 του Ν. 4587/2018 (ΦΕΚ Α΄218), ως προς την εφαρμογή από 1.1.2019 υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 6% στα εισιτήρια συναυλιών
Ε.2008/11.1.2019 – Διευκρινίσεις για θέματα απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στην αλλοδαπή από φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας
-
+
8