Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
PDF Εκτύπωση E-mail
Ε. 2148/30.7.2019 – Κοινοποίηση της αριθμ. Α.1273/08-07-2019 Απόφασης Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Τρίτη, 30 Ιουλίου 2019 00:00

Ε. 2148/30.7.2019 – Κοινοποίηση της αριθμ. Α.1273/08-07-2019 Απόφασης Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ΑΑΔΕ

Σε συνέχεια του άρθρου 1 της αριθμ. 7001/9/37-ξβ'(ΦΕΚ 1559/Β'/08.05.2019) Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Προσωρινή είσοδος-έξοδος ατόμων από τους λιμένες Καλύμνου, Πέτρας Λέσβου, Αγίας Μαρίνας Λέρου, Καρλοβασίου Σάμου και από τους αερολιμένες Χίου και Καρπάθου» η οποία ισχύει μέχρι 31 Οκτωβρίου 2019, σας κοινοποιούμε την αριθ. Α.1273/08-07-19 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα «Ίδρυση Καταστήματος Αφορολογήτων και Αδασμολόγητων Ειδών στο Λιμένα Καρλοβασίου Σάμου» για την ίδια χρονική περίοδο, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έλαβε αριθμό ΦΕΚ 3029/Β'/26-07-2019 (ΑΔΑ:ΩΖΥΧ46ΜΠ3Ζ-ΩΚΘ) για ενημέρωσή σας και περαιτέρω ενέργειες.