Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία
1 Ε. 2145/23.7.2019 – Φορολογική μεταχείριση των εταιρειών «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.» (πρώην Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ΑΕ) και της εταιρείας «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων Α.Ε» (πρώην ΤΑΝΕΟ Α.Ε.), μετά την ψήφιση του ν.4608/2019 23/07/2019
2 Ε.2107/12.6.2019 - Κοινοποίηση της αριθ.116/2019 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Τμήμα Β') σύμφωνα με την οποία, οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 47 του ν.4172/2013, όπως αυτές ίσχυσαν διαχρονικά, δεν έχουν εφαρμογή για τα... 12/06/2019
3 Ε. 2107/12.6.2019 – Κοινοποίηση της 116/2019 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σύμφωνα με την οποία, οι διατάξεις άρθ. 47 του ν.4172/2013, … δεν έχουν εφαρμογή για τα διανεμόμενα ποσά κερδών των νομικών προσώπων που απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος …. 12/06/2019
4 Ε. 2094/3.6.2019 - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 του ν.4613/2019 για τις προθεσμίες καταχώρισης στο e-Μητρώο Πλοίων και παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθ. 51 του ν.4569/2018 και του ν.4256/2014 όπως ισχύει σήμερα 03/06/2019
5 Ε. 2075/14.5.2019 – Κοινοποίηση της 40/2019 ατομικής γνωμοδότησης του Αντιπροέδρου του Ν.Σ.Κ σχετικά με τον χρόνο υποβολής Δ.Φ.Ε. νομικών προσώπων που έχουν τεθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης με βάση τις διατάξεις του ν.4307/2014 14/05/2019
6 Ε. 2061/22.4.2019 - Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 47 παρ.6, 53, 54 παρ.5 και 58 παρ.8 του ν.4602/2019 (ΦΕΚ Α΄45) 22/04/2019
7 Ε. 2063/22.4.2019 – Η εισφορά κλάδου ατομικής επιχείρησης σε συνιστώμενη ΙΚΕ με τις διατάξεις του ν. 4072/2012 δεν καταλαμβάνεται από τις διατάξεις του ν.1297/1972 22/04/2019
8 Ε. 2038/6.3.2019 – Φορολογική μεταχείριση κερδών παρελθουσών χρήσεων συνεταιρισμών του ν. 1667/1986 που καταβλήθηκαν μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.3943/2011 06/03/2019
9 Ε. 2046/21.3.2019 - Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 58 του ν.4172/2013, όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 23 του ν.4579/2018 02/03/2019
10 Ε. 2026/8.2. 2019 – Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2018 08/02/2019
11 Ε. 2023/2019 - Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2018 06/02/2019
12 Α. 1037/1.2.2019 – Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται με αυτές - ... 01/02/2019
13 Ε. 2007/10.1.2019 – Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 12, 33, 44, 45, 72 και 78 του ν. 4587/2018 (ΦΕΚ Α΄218/24-12-2018) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις» 10/01/2019
14 1235 - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 4577/2018 21/12/2018
15 1228 – Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν.4579/2018 17/12/2018
16 1214 – Τροποποίηση απόφασης ΠΟΛ.1210/2018 σχετικά με το Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.), ως προς την έναρξη ισχύος της 23/11/2018
17 1171568 – Φορολογική μεταχείριση χρηματικού βραβείου που λαμβάνει νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα στο πλαίσιο επιχειρηματικής δραστηριότητας 21/11/2018
18 1210 – Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας και του χρόνου απόδοσης του ΤΕ.Π.Α.Η., της διαδικασίας και των αρχών ελέγχου καταβολής του, του τύπου και του περιεχομένου των πράξεων βεβαίωσης της οφειλής από τη μη καταβολή του, ... 16/11/2018
19 1209 – Καθορισμός διαδικασίας καταχώρισης και μεταβολής των στοιχείων από τα υπόχρεα πρόσωπα για τη λειτουργία του Μητρώου Τουριστικών πλοίων και Μικρών σκαφών του άρθρου 2 του N . 4256/2014 και λοιπά θέματα για την ανάπτυξη και εφαρμογή αυτού 14/11/2018
20 1156 - Απαλλαγή πληγέντων από πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες κ.λπ. για τις προς αυτούς δωρεές τρίτων. - Άρθρο 8 της από 26-7-2018 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 138) 02/08/2018
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 1 από 31