Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
Τίτλου Φίλτρο     Προβολή # 
# Τίτλος Άρθρου
1 0002 – Πότε χάνει την νομική της αυτοτέλεια το νομικό πρόσωπο ώστε να υπέχει ευθύνη και ο βασικός μέτοχος της εταιρείας. Ναυτιλιακές εταιρίες
2 0004 – Χρησικτησία ακινήτων που ανήκουν στο δημόσιο. Προϋπόθεση της χρησικτησίας
3 0005 – Ψήφισμα της Ζ' Αναθ. Βουλής, τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοιν. συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους τελούν υπό την προστασία του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη άσκηση της
4 0018 – Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου
5 0020 – Αποχώρηση μισθωτών λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων για συνταξιοδότηση. Συγκατάθεση εργοδότη - αντιπαραβολή διατάξεων νόμου 3198/1955
6 0022 – Ειδική ρύθμιση για ορισμένη κατηγορία προσώπων όσον αφορά μισθό, σύνταξη ή άλλη παροχή προς δημόσιο λειτουργό ή υπάλληλο και γενικά μισθωτό, τι ισχύει
7 0031 – Η καταγγελία της συμβάσεως εργασίας για οικονομικοτεχνικούς λόγους είναι καταχρηστική, όταν ο εργοδότης επιτάσσει την απόλυση εκείνων για τους οποίους το μέτρο αυτό θα είναι λιγότερο επαχθές
8 0077 – Μονομερής μεταβολή σύμβασης εργασίας. Μονομερής μεταβολή θεωρείται κάθε τροποποίηση των όρων εργασίας από τον εργοδότη, που γίνεται κατ αθέτηση της εργασιακής σύμβασης, ανεξαρτήτως αν αυτή είναι επωφελής ή βλαπτική για τον εργαζόμενο
9 0078 – Νομιμότητα ή όχι αποφάσεων αρμοδίων πειθαρχικών συμβουλίων για την άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας …
10 0079 – Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου υπάρχει, όταν οι συμβαλλόμενοι δεν έχουν συμφωνήσει ορισμένη διάρκεια για την παροχή της εργασίας, ούτε η χρονική αυτή διάρκεια συνάγεται από το είδος και τον σκοπό της εργασίας (ΑΚ άρθ. 648, 649, 669, 672)
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 1 από 3