Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
Τίτλου Φίλτρο     Προβολή # 
# Τίτλος Άρθρου Ημερομηνία
1 0298 - ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ. ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 30/07/2003
2 1034 - φορολογική δήλωση, Ανάκληση, Βάρος απόδειξης, Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, Υπόχρεοι στο φόρο, Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ΦΠΑ 30/07/2003
3 1269 - 1270 - Ειδικός φόρος καταναλώσεως επιβατικών αυτοκινήτων 30/07/2003
4 1727 - Δήμοι - Κοινότητες, Δημοτικές επιχειρήσεις, Τέλη υδρεύσεως 30/07/2003
5 1728 - Φορολογία χαρτοσήμου, Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων 30/07/2003
6 3217 - ΜΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΡΗΤΡΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΑΝΙΣΧΥΡΟ ΑΥΤΗΣ 30/07/2003
7 3935 - ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ. ΚΡΙΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΙΡΕΣΗ. 30/07/2003
8 578 - Τελωνειακές παραβάσεις, Λαθρεμπόριο, Αυτοκίνητα 30/07/2003