Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
Τίτλου Φίλτρο     Προβολή # 
# Τίτλος Άρθρου
1 0037 – Το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης - Οι παραβάτες του Κ.Β.Σ. πρέπει να καλούνται σε ακρόαση και παροχή εξηγήσεων πριν την επιβολή κυρώσεως από τις φορολογικές αρχές
2 0042/2017 – Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης - Η έκταση της υποχρέωσης της φορολογικής αρχής να καλεί τον επιτηδευματία να ασκήσει το συνταγματικώς κατοχυρωμένο δικαίωμά του στην περίπτωση δυο διαφορετικών διαδικασιών που κινούνται παράλληλα και ...
3 0100 – Λειτουργία εμπορικών καταστημάτων Κυριακές - Ακυρώνει την με αριθμό Κ1-1119/7.7.2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
4 0248 - Έγκυρη ματαίωση διοικητικής επίλυσης διαφοράς επί απουσίας φορολογούμενου και έναρξη προθεσμίας για άσκηση εμπρόθεσμης προσφυγής – απόδειξη ισχυρισμών με δημόσια έγγραφα Αποδεικτική δύναμη δημοσίων εγγράφων εν όψει του δικαιώματος ....
5 0675 – Νομοθετικές διατάξεις περί παράτασης του χρόνου παραγραφής φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου (άρθρα 11 ν. 3513/2006, 29 ν. 3697/2008, 10 ν. 3790/2009, 82 ν. 3842/2010)
6 0678 – Αποζημίωση για αναγκαστική απαλλοτρίωση - Αντισυνταγματική η διάταξη νόμου (άρθ. 28 παρ. 3 περ. ζ του ΚΦΕ, όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 22 παρ. 8 του ν. 2648/1998) που προβλέπει την επιβολή φόρου στη διαφορά μεταξύ του ύψους της αποζημίωσης ....
7 1024 – Αναβίωση παραγραφής αξίωσης επιστροφής φόρου
8 1091 – Παραγραφή προστίμων Κ.Β.Σ. - Δεν εμποδίζεται η φορολογική αρχή, έχοντας διενεργήσει στο παρελθόν έλεγχο στα βιβλία και στοιχεία του επιτηδευματία για ορισμένη χρήση…
9 1225 – Προσαύξηση περιουσίας. Εμβάσματα εξωτερικού - Υπόθεση κρινόμενη με βάση τα σκεπτικά της ΣτΕ 884/2016
10 1738/2017 – Αρχή της ασφάλειας δικαίου - Αρχές της σαφήνειας και της προβλεψιμότητας - Αρχή της αναλογικότητας - Αναδρομική επιβολή φόρου - Παραγραφή φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου - Παράταση δια νόμου της παραγραφής της εξουσίας του Δημοσίου για ...