Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
ΚΑΔ
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία
1 1238 – Προσθήκη νέου Κ.Α.Δ. στην Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων 29/10/2013
2 1221 – Προσθήκη νέου Κ.Α.Δ. στην Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων 30/09/2013
3 1021845 – Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ. 340/1998 όπως ισχύει 06/02/2013
4 1021339 - Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο ν.3325/2005 (ΚΑΔ 2008) 19/11/2009
5 1125 - «Παροχή οδηγιών για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της 1061748/987/ΔΜΒ΄/ΠΟΛ.1086/22.6.2009 (ΦΕΚ 1285/Β΄) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 01/10/2009
6 1086 - Τροποποίηση και συμπλήρωση της 1100330/1954/ΔΜ/6.10.2008 (ΦΕΚ 2149/Β΄/16.10.2008) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)». 02/07/2009
7 1133 - « Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008) » 09/10/2008
8 ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 02/04/2006