Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου
1 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/2067 της 22.11.2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων ΔΛΠ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 1606/2002 του Ε.Κ. και του Συμβουλίου όσον αφορά το Δ.Π.Χ.Α. 9
2 Κανονισμός (EE) 2015/2343 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
3 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1361/2014 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων ΔΛΠ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του ΕΚ όσον αφορά τα ΔΠΧΑ 3 και 13 και το ΔΛΠ 40
4 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 28/2015 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του (ΕΚ) 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων ΔΛΠ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του ΕΚ και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ΔΠΧΑ 2, 3 και 8 και τα ΔΛΠ 16
5 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 634/2014 της Επιτροπής της 13ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 1606/2002 του ΕΚ όσον αφορά τη διερμηνεία 21
6 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 537/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τον υποχρεωτικό έλεγχο οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος και την κατάργηση της απόφασης 2005/909/ΕΚ της Επιτροπής
7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1375/2013 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2013για την τροποποίηση του 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων ΔΛΠ σύμφωνα με τον 1606/2002 του ΕΚ και του Συμβουλίου όσον αφορά το ΔΛΠ 39
8 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1174/2013 της Επιτροπής της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση του (ΕΚ) 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων ΔΛΠ σύμφωνα με τον (ΕΚ) 1606/2002 του ΕΚ και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ΔΠΧΑ 10 και 12 και το ΔΛΠ 27
9 Κανονισμός (ΕΕ) 313/2013 της 4ης Απριλίου 2013 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων ΔΛΠ σύμφωνα με τον κανονισμό 1606/2002 όσον αφορά τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, …
10 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 301/2013 της Επιτροπής της 27ης Μαρτίου 2013 για την τροποποίηση του 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων ΔΛΠ σύμφωνα με τον 1606/2002 του ΕΚ και του Συμβουλίου όσον αφορά ετήσιες βελτιώσεις των ΔΠΧΑ, κύκλος 2009-2011
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 1 από 6