Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙA
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία
1 2/02.05.2018 - Εφαρμογή του Ν. 4497/2017 σχετικά με την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων 02/05/2018
2 1/37698.03.04.2018 – Εφαρμογή του ν. 4497/2017 σχετικά με την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων. Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων που υπεβλήθησαν στην υπηρεσία μας από φορείς, αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του 03/04/2018
3 Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/23.6.2017 – Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις. 23/06/2017
4 115125/2.11.2016 - Παροχή διευκρινίσεων, ως προς τη διαδικασία ανανέωσης των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών σύμφωνα με την παρ.2, του άρθρου 39, του 4264/2014, όπως ισχύει 03/11/2016
5 134269/23.12.2015 – Τροποποίηση της περίπτωσης 3, της παραγράφου Α, του άρθρου 2, της υπ’ αριθμ. Α2−704/2014 Υπουργικής απόφασης (Β΄ 2126) «Σύσταση Τριμελών Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών» 24/12/2015
6 Γ1β/106842/30.1.2015 - Άδεια λειτουργίας μηχανημάτων αυτόματης παρασκευής-πώλησης τροφίμων και ποτών 30/01/2015
7 1746/21.1.2015 - Καθορισμός των προδιαγραφών για τις υπηρεσίες του άρθρου 25 του Ν. 4276/2014 (ΦΕΚ 155/30−07−2014), των τεχνικών, λειτουργικών και ειδικών προδιαγραφών των εγκαταστάσεων των οινοτουριστικών επιχειρήσεων 21/01/2015
8 936/31.12.2014 – Ανανέωση αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου, πλανόδιου και στάσιμου 31/12/2014
9 1004/135291/29.10.2014 - Μορφή, περιεχόμενο, διαδικασία καταγραφής και τήρησης Εθνικού Μητρώου Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Διεπαγγελματικών Οργανώσεων, διαδικασία εγγραφής τους στο Μητρώο και κριτήρια αξιολόγησής τους 29/10/2014
10 Φ2-2667/14.10.2014 - Έλεγχοι βυτιοφόρων διανομής πετρελαίου θέρμανσης 14/10/2014
11 Α2−818/25.9.2014 – Έγκριση Κανονισμού Μισθώσεων του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας, Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. 25/09/2014
12 Α2-809/4.9.2014 (Ορθή επανάληψη) – Εγκύκλιος σχετικά με τη διάθεση προϊόντων αρτοποιίας 15/09/2014
13 Α2-809/4.9.2014 - Εγκύκλιος σχετικά με τη διάθεση προϊόντων αρτοποιίας 04/09/2014
14 Α2-797/29.8.2014 - Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4264/2014, αναπροσαρμογή των ποσών ... 29/08/2014
15 Α2−704/4.8.2014 – Σύσταση Τριμελών Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 11 του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος» 05/08/2014
16 3318/100631/5.8.2014 - Έλεγχοι σε οινοποιητικές επιχειρήσεις- τρύγος 2014 05/08/2014
17 Α2-718/31.7.2014 – Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) 31/07/2014
18 464/92592/16.7.2014 - Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας παρασκευαστηρίου καταστημάτων λιανικής πώλησης κρεάτων 16/07/2014
19 Α2−639/2.7.2014 – Σύστημα διακριτότητας μεταξύ παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών και τρόπος κατανομής των θέσεων − κριτήρια κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθ. 5 του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος» 02/07/2014
20 58430/2.7.2014 – Τροποποίηση της Υ.Α. οικ. 49515/10.6.2014 (ΦΕΚ/Β/1530) «Διατάξεις τιμολόγησης Φαρμάκων» 02/07/2014
21 Κ4-7838/4.6.2014 - Κανονισμός Απονομής Ελληνικού Σήματος στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα 05/06/2014
22 38733/29.4.2014 - Τροποποίηση του άρθρου 14 παρ. 2 της υπ’ αριθμ. οικ. 3457 (ΦΕΚ 64/Β΄/16−01−2014) Υπουργικής Απόφασης, «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων 29/04/2014
23 38714/28.4.2014 – Διατάξεις για τη διάθεση και την τιμολόγηση των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. 28/04/2014
24 Υ1γ/Γ.Π. οικ.30352/7.4.2014 - Εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων ενόψει της εορταστικής περιόδου τoυ Πάσχα και της έναρξης της τουριστικής - καλοκαιρινής περιόδου 07/04/2014
25 225/32352/10.3.2014 – Κατάθεση εγγυητικής επιστολής για την εγγραφή των εμπόρων αγροτικών προϊόντων στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών του ν. 3955/2011 (ΦΕΚ Α΄ 89), όπως ισχύει 10/03/2014
26 260/2013/24.2.2014 - Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΦΕΚ 788/Β΄/31.12.1987), όπως ισχύει 24/02/2014
27 129/11378/17.2.2014 – Έκδοση βεβαιώσεων παραγωγού αρθ. 6 πργ 1 σημείων β, γ του ΠΔ 254/2005, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει 17/02/2014
28 Α2−71/14.1.2014 – Έκδοση − Ανανέωση παραγωγικών αδειών πώλησης «Τυροκομικών Προϊόντων» σε Λαϊκές Αγορές της Χώρας 30/01/2014
29 Α2-1209/24.12.2013 - Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α) που αφορούν μεταβιβάσεις επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών 24/12/2013
30 Α4−766/13.12.2013 – Πωλήσεις εποχικών ειδών με μειωμένες τιμές 19/12/2013
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 1 από 4