Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
Τίτλου Φίλτρο     Προβολή # 
# Τίτλος Άρθρου Ημερομηνία
1 1065606 – α. Εξαίρεση των χρηματιστηριακών επιχειρήσεων από την υποβολή ορισμένων συμφωνητικών της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του Ν.1882/90. β. Καθορισμός διαφορετικού τρόπου υποβολής των συμφωνητικών της ίδιας παραγράφου, άρθρου και νόμου Τρίτη, 18 Ιουλίου 2000
2 1073025 – Κατάργηση της παρ. 6 του άρθρου 1 της 1109793/613411/0016/24.11.1999 απόφασης Υπουργού Οικονομικών. (ΦΕΚ 1078/Β/30-8-2000) Δευτέρα, 21 Αυγούστου 2000
3 1078377 - Απαιτούμενες ενέργειες των Δ.Ο.Υ., σε περιπτώσεις προσωρινής διακοπής της λειτουργίας τους και της συναλλαγής τους με το κοινό Παρασκευή, 08 Σεπτεμβρίου 2000
4 1083584 – Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία, για πωλήσεις ορθοπεδικών ειδών από επιτηδευματίες, απ' ευθείας σε ασφαλισμένους σας (ιδιώτες) Τρίτη, 03 Οκτωβρίου 2000