Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
Τίτλου Φίλτρο     Προβολή # 
# Τίτλος Άρθρου Ημερομηνία
1 1039626 - Χαρακτηρισμός οφειλών ως ιδιαίτερα σημαντικού ύψους, η επιδίωξη της είσπραξης των οποίων υπάγεται και στην αρμοδιότητα της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων & Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων 09/03/2011
2 1041732 - Τροποποίηση της αριθ.1146405/ΔΕ-Β΄/14.10.2010 Α.Υ.Ο. «Ανακαθορισμός της καθ’ ύλην αρμοδιότητας μεταξύ των Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ. και Δ.Ε.Κ. σε θέματα φορολογικού ελέγχου» 13/04/2011
3 1043321 – Ανάθεση είσπραξης του Φ.Π.Α. από δηλώσεις που υποβάλλονται μέσω διαδικτύου στις Τράπεζες που συμμετέχουν στην εταιρεία Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.) και στα πιστωτικά ιδρύματα 18/03/2011
4 1054641– Η ζημία που προκύπτει από την πώληση ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου πριν από τη λήξη του αναγνωρίζεται φορολογικά για έκπτωση 08/04/2011
5 1056929 – Υποβολή δηλώσεων Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.) ετών 1997 – 2007 12/04/2011
6 1082051 - Άτυπη κωδικοποίηση του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ) 06/06/2011
7 1093861 - Αντικατάσταση των παραγράφων 6α και 10 της 1130277/ΕΞ/2010 – 0016/05.10.2010 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1670, τ. Β΄), όπως ισχύει 13/09/2011
8 1095641 - Υποβολή στοιχείων για διασταύρωση, από ασφαλιστικούς συμβούλους και συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων 16/11/2011
9 1131253– Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. 20/09/2011
10 1133675 - Έναρξη λειτουργίας της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Μεγάλων Επιχειρήσεων 30/09/2011
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 1 από 3