Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
Τίτλου Φίλτρο     Προβολή # 
# Τίτλος Άρθρου Ημερομηνία
1 1001 - Κοινοποίηση διατάξεων του Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α΄) Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» που αφορούν θέματα φορολογίας κεφαλαίου 02/01/2006
2 1002 - Έκδοση αποδείξεων για τις λιανικές πωλήσεις πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel)- θέρμανσης. Υποβολή αναλυτικών καταστάσεων για τις πωλήσεις του είδους αυτού - Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. 1086978/609/ 0015/ΠΟΛ 1121/15.9.2005 12/01/2006
3 1003 - Καθορισμός εμπορικής αμοιβής και επιτοκίου για τον προσδιορισμό της υπεραξίας από μεταβιβάσεις επιχειρήσεων κ.λ.π. 12/01/2006
4 1004 - Καθορισμός μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους (Μ.Σ.Κ.Κ.) των εμπορικών, βιομηχανικών κ.λπ. επιχειρήσεων που εφαρμόζονται στα ακαθάριστα έσοδα και στις αγορές αγαθών κατά περίπτωση 19/01/2006
5 1005 - Περί κλεισίματος των βιβλίων των Υπολόγων Διαχειριστών του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, που επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο ή την Ε.Έ., οικ. έτους 2005 20/02/2006
6 1006 – Κοινοποίηση της υπ΄ αριθμ. 463/2005 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με το φόρο μεταβίβασης λόγω διανομής 17/01/2006
7 1007 – Κοινοποίηση της αρ. 608/2005 γνωμοδότησης του ΝΣΚ 18/01/2006
8 1008 - Απόδοση στο Δημόσιο του ποσοστού επί των τηλεοπτικών δικαιωμάτων αθλητικών σωματείων κ.λ.π. 23/01/2006
9 1009 - Παράταση προθεσμιών υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2005 26/01/2006
10 1010 - Πολυγραφημένες εγκύκλιοι διαταγές του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, έτους 2005 26/01/2006
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 1 από 15