Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
Τίτλου Φίλτρο     Προβολή # 
# Τίτλος Άρθρου Ημερομηνία
1 1001 – Αναστολή καταστροφής πινακίδων κυκλοφορίας των Ι.Χ. οχημάτων που τίθενται σε προσωρινή ακινησία και παραμένουν στις Δ.Ο.Υ. πέραν του δωδεκαμήνου 02/01/2013
2 1002 – Ηλεκτρονική δήλωση στοιχείων ακινήτων 03/01/2013
3 1003 – Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του ν. 3842/2010 (58 Α') ως προς τα φυσικά πρόσωπα 03/01/2013
4 1004 – Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 της υποπαρ. Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222) περί του «Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών» 07/01/2013
5 1005 – Υποβολή του Εντύπου Έναρξης – Μεταβολής– Παύσης λειτουργίας των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών Φ.Η.Μ (εκτός των ΦΗΜ − ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων) που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 1809/1988 04/01/2013
6 1006 – Η ζημία που υφίσταται επιχείρηση λόγω ληστείας ή κλοπής εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά τη διαχειριστική περίοδο στην οποία έλαβε χώρα το ζημιογόνο γεγονός 09/01/2013
7 1007 – Κοινοποίηση των διατάξεων της υποπαραγράφου ΙΓ.2. της παραγράφου ΙΓ. του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 σχετικά με την προθεσμία άσκησης της προσφυγής στις φορολογικές και τελωνειακές διαφορές 10/01/2013
8 1008 – Κοινοποίηση της 166/2012 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. 15/01/2013
9 1009 – Περί κλεισίματος των βιβλίων των Υπολόγων Διαχειριστών του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ καθώς και των ΝΠΙΔ που επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο ή την ΕΕ, οικ. έτους 2012 05/01/2013
10 1010 – Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 στα εισοδήματα από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους από 1.1.2013 και μετά με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα 25/01/2013
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 1 από 28