Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
ΓΕΜΗ
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία
1 63577/25.6.2018 – Καθορισμός διαδικασιών, Προϋποθέσεων, Τεχνικών Λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση εταιριών 25/06/2018
2 25976/2.3.2017 – Ερώτημα σχετικά με την είσοδο μονοπρόσωπης ΙΚΕ σε μονοπρόσωπη Ο.Ε.. 02/03/2017
3 Σχέδιο νόμου – Πλαίσιο λειτουργίας υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων 09/02/2017
4 141778/ 2016 - Μονοπρόσωπη Ο.Ε. 20/01/2017
5 138857/23.12.2016 – «Αναδρομική» διαγραφή επιχειρήσεων από το Γ.Ε.ΜΗ. βάσει των διατάξεων του ν. 4443/2016 που τροποποιούν το ν. 3419/2005 23/12/2016
6 409/1.9.2015 - Αντιμετώπιση Ενστάσεων Ατομικών Επιχειρήσεων - Μελών σας για την υποχρεωτική καταχώριση των στο ΓΕΜΗ 01/09/2016
7 100/13.3.2015 - Καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. για εταιρία Ο.Ε. 09/08/2016
8 150/6.6.2013 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) – Αντιμετώπιση εταιρειών, που έχουν λυθεί και έχουν κάνει διακοπή στη Δ.Ο.Υ., χωρίς στην πραγματικότητα να έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάρισή τους 18/03/2016
9 26856/7.3.2016 - Παράθεση στοιχείων και ενημέρωση για κίνητρα και φορολογικές κλίμακες των γειτονικών χωρών που ενθαρρύνουν την ίδρυση και μετεγκατάσταση πόσων ελληνικών επιχειρήσεων, λόγω της οικονομικής κρίσης μας 18/03/2016
10 1043135 – Διακοπή της σχέσης των μελών Δ.Σ Ανωνύμων Εταιρειών και διαχειριστή προσωπικών Εταιρειών, με την ένταξη των εταιρειών αυτών σε καθεστώς εκκαθάρισης 17/03/2016
11 548/21.1.2016 – Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης λύσης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης που δεν έχει δημοσιεύσει τη σύστασή της στο ΦΕΚ και δεν έχει απογραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ. 21/01/2016
12 601/12.1.2016 – Αντιμετώπιση αιτήματος σχετικά με μεταφορά έδρας ΟΕ, χωρίς τροποποίηση καταστατικού 21/01/2016
13 578/12.1.2015 - Αντιμετώπιση αιτήματος χορήγησης πρακτικών Συμβουλίου Εκκαθαριστών ΑΕ, με αίτηση για πιστοποιητικό ελεύθερης μορφής 12/01/2016
14 564/12.1.2016 - Διαγραφή καταχώρησης της τροποποίησης καταστατικού Ο.Ε. 12/01/2016
15 04/12.1.2016 – Αντιμετώπιση αιτήματος σχετικά με Καταγγελία ΟΕ, που έγινε ενώ δεν προβλέπεται στο καταστατικό και που καταχωρίσθηκε την 4-1-2013 στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών 12/01/2016
16 05/12.1.2016 – Ερωτήματα σχετικά α) με την καταβολή τελών τήρησης μερίδας στο ΓΕΜΗ από επιχειρήσεις που διαγράφονται από το ΓΕΜΗ (διακόπτουν τη δραστηριότητά τους οι Ατομικές ή λύονται και περατώνουν την εκκαθάρισή τους οι εταιρικές) μέσα στο 2016 ή μέχρι 12/01/2016
17 06/12.1.2016 – Ερώτημα σχετικά με θεώρηση ή μη από Δ.Ο.Υ., των δικαιολογητικών για μεταφορά Υποκαταστήματος αλλοδαπής ΕΠΕ σε άλλο Δήμο ή/και σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα 12/01/2016
18 11/12.1.2016 – Αντιμετώπιση αιτήματος σχετικά με αντικατάσταση εκκαθαριστών που ορίσθηκαν με Δικαστική απόφαση, μόνο με μεταγενέστερη απόφαση των Εταίρων 12/01/2016
19 515/12.1.2016 – Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης τροποποιητικού σε ΟΕ, ενώ είχε ήδη καταχωρισθεί μεταγενέστερη τροποποίηση 12/01/2016
20 586/14.12.2015 - Υπενθύμιση για «Άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων / εκκρεμοτήτων, που εμφανίζονται στη Βάση Δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ.» 14/12/2015
21 545/26.11.2015 – Εκκαθάριση εταιρείας 26/11/2015
22 547/26.11.2015 – Ερώτημα σχετικά με ημερομηνία Ισολογισμού Έναρξης Εκκαθάρισης 26/11/2015
23 572/25.11.2015 - Αντιμετώπιση αιτημάτων α) Καταχώρισης στο ΓΕΜΗ της διαγραφής των Ατομικών επιχειρήσεων ΤΑΞΙ και της επιστροφής των σχετικών τελών και β) Εγγραφής ή μη στο ΓΕΜΗ Ατομικών επιχειρήσεων με ΚΑΔ για εγκαταστάσεις (ηλεκτρολόγου, θέρμανσης ... 25/11/2015
24 533/19.11.2015 - Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ συμφωνητικών τροποποίησης ΕΠΕ (που δεν είχαν καταχωρισθεί στο Πρωτοδικείο Αθήνας και η περίληψή των είχε δημοσιευθεί στο ΦΕΚ) 19/11/2015
25 115813/12.11.2015 – Ερώτημα σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής αγροτών στο Γ.Ε.ΜΗ. 12/11/2015
26 468/4.11.2015 - Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης Πράξης για πώληση των μεριδίων εταίρου ΕΠΕ (με διαλυτική αίρεση της εξόφλησης του τιμήματος) και για είσοδο και έξοδο εταίρου, χωρίς Πράξη τροποποίησης και ... 04/11/2015
27 480/19.10.2015 Αναφορά προβλήματος σχετικά με εταιρεία Ε.Ε. 19/10/2015
28 343/14.10.2015 - Αντιμετώπιση αιτήματος διαγραφής Κοινοπραξίας 14/10/2015
29 481/13.10.2015 – Υποβολή ερωτήματος για υποχρέωση εγγραφής ή μη καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 13/10/2015
30 425/16.9.2015 - Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ μετά από έλεγχο της απογραφής, εταιρίας ΟΕ 16/09/2015
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 1 από 6