Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου
1 10776 /12.10.2018 – Τροποποίηση του άρθρου Δεύτερου της υπουργικής απόφασης 31637/20-03-2017 (Β' 928) «Πρότυπα Καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., O.E. και Ε.Ε.».
2 31637/15.3.2017 – Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., O.E. και Ε.Ε.
3 Γ5(β)/Γ.Π.οικ.36277/ 20.5.2016 – Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού - Ίδρυση φαρμακείου
4 Γ5(β)/Γ.Π.οικ.82829/29.10.2015 – Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού – Ίδρυση φαρμακείου
5 49312/7.5.2015 – Μετατροπή Μονοπρόσωπης ΕΠΕ σε Μονοπρόσωπη ΙΚΕ
6 51429/13.5.2015 – Ίδρυση Ατομικής Επιχείρησης μετά από εκκαθάριση ΟΕ
7 1751/21.1.2015 - Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα στο σύστημα διεκπεραίωσης μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)
8 Υ1γ/Γ.Π/οικ.112708/22.12.2014 - Σχετικά με τις επιχειρήσεις εμπορίας, ενοικίασης και πώλησης μεταχειρισμένων ειδών
9 76068/7006 - Εξειδίκευση του είδους καθώς και του τρόπου και της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων στις εταιρείες του άρθ.1 του α.ν. 89/67 «Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών εταιρειών» όπως ισχύει, σε περίπτωση παράβασης...
10 Υ1γ/Γ.Π/36831/8.12.2014 – Όροι λειτουργίας επιχειρήσεων εμπορίας, ενοικίασης και πώλησης μεταχειρισμένων ειδών ιματισμού, ένδυσης και υπόδησης
11 63039/25.11.2014 – Προσθήκη πωλούμενου προϊόντος από παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών κατ' εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις»
12 33664/10.12.2014 - Περί του χαρακτηρισμού επιχειρήσεων ως συνδεδεμένων
13 12997/145/Φ.15/28.11.2014 – Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας – Επέκταση απαλλαγής πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας
14 64008/5839/3.11.2014 – Τροποποίηση της Φ50/48597/5875/2009 (ΦΕΚ Β' 1975) υπουργικής απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)
15 2012/3.9.2014 Εγκύκλιος – Τροποποιήσεις των Ν. 4015/2011 και Ν. 2810/2000 «Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις»
16 Κ1−1480 - Όροι και προϋποθέσεις καταλληλότητας των εκθεσιακών χώρων
17 Α2-757 - Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εμπορίου
18 4276 – Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις
19 Β1/40886/3353/24.7.2014 - Οδικές εμπορευματικές μεταφορές - Ν. 3887/2010 - Οικονομική επιφάνεια οδικών μεταφορέων Καταχώριση στο ΕΜΜΕ - Έδρα μεταφορικής επιχείρησης - Χώροι στάθμευσης
20 5026/62606/13.5.2014 – Λειτουργία επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργουμένων φυτικών ειδών και Λιπασμάτων
21 7350/21.3.2014 - Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ. εκ. χωρίς οδηγό. Ένταξη της διαδικασίας για τη λειτουργία των επιχειρήσεων εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, ...
22 B1/9061/647/7.2.2014 - Οικονομική επιφάνεια μεταφορικής επιχείρησης για την έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων
23 ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/1506/20.1.2014 - Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργίας α) Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Κατηγορίας ΙΙΙ Υγειονομικής Διάταξης) και β) Καταστήματος ...
24 73/2/15.10.2013 (Ε.Ε.Ε.Π.) - Τροποποίηση της με αριθμό Τ/6736/2003 (Β 929) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με τον τίτλο «Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο»
25 1228 – Έναρξη ή μεταβολή εργασιών λογιστή φοροτεχνικού χωρίς την προσκόμιση επαγγελματικής ταυτότητας σε ισχύ
26 Εμπορική ικανότητα ανηλίκου
27 46882/6199/18.9.2013 - Επιβολή κυρώσεων για το σύστημα εισροών - εκροών
28 41557/5065/6.9.2013 – Τροποποίηση αποφάσεων καθορισμού όρων και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας των Δημοσίων ΚΤΕΟ, των τεχνικών προδιαγραφών του συστήματος μηχανογράφησης Ιδιωτ. ΚΤΕΟ και των τεχνικών προδιαγραφών ελέγχου Ιδ. ΚΤΕΟ Βαρέων Οχημάτων
29 Κ2 – 5794/28.8.2013 - ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. – ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ ΜΗΤΡΩΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
30 Γ456/34931/3345/13/27.8.2013 - Καθιέρωση του ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος των Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων Δ.Χ. καθώς και ο καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, της διαδικασίας, των όρων, των προϋποθέσεων και των φορέων χορήγησης και ανανέωσης των
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 1 από 4