Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
Τίτλου Φίλτρο     Προβολή # 
# Τίτλος Άρθρου
1 C-112/16 της 26.7.2017 – Προδικαστική παραπομπή – Υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών – Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες – Οδηγίες 2002/20/ΕΚ, 2002/21/ΕΚ και 2002/77/ΕΚ – Ίση μεταχείριση – Καθορισμός του αριθμού ψηφιακών ραδιοσυχνοτήτων που πρόκειται ...
2 C-288/16 της 29.06.2017 – Προδικαστική παραπομπή – Οδηγία 2006/112/ΕΚ – ΦΠΑ – Άρθ. 146, παρ.1, στοιχείο εʹ –Απαλλαγές κατά την εξαγωγή – Παροχές υπηρεσιών άμεσα συνδεδεμένες με τις εξαγωγές ή με τις εισαγωγές αγαθών – Έννοια
3 C-416/16 της 20ής.7.2017 – Προδικαστική παραπομπή – Οδηγία 2001/23 – Άρθ. 1, παρ. 1, στοιχ. βʹ – Άρθ. 2, παρ. 1, στοιχ. δʹ – Μεταβίβαση επιχειρήσεων – Διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων – Πεδίο εφαρμογής – Έννοιες του “εργαζομένου” και ...
4 C-527/15 της 26.4.2017 – Εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και των συγγενικών δικαιωμάτων – Άρθ. 3, παρ. 1 – Παρουσίαση στο κοινό – Έννοια – Πώληση διατάξεως αναγνώσεως πολυμέσων – Πρόσθετα (add‑ons) – Δημοσιοποίηση ....
5 C-624/15 της 18.5.2017 – Προδικαστική παραπομπή – Φορολογία – Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) – Οδηγία 2006/112/ΕΚ – Άρθ. 314 – Καθεστώς του περιθωρίου κέρδους – Προϋποθέσεις εφαρμογής – Άρνηση των εθνικών φορολογικών αρχών να αναγνωρίσουν ....
6 C-699/15 της 4.5.2017 – Προδικαστική παραπομπή – Φορολογία – Φόρος προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ) – Οδηγία 2006/112/ΕΚ – Απαλλαγές – Παροχές εξ επαχθούς αιτίας υπηρεσιών εστιάσεως και ψυχαγωγίας από εκπαιδευτικό ίδρυμα προς περιορισμένο κοινό
7 C‑126/14, της 22.10.2015 – Προδικαστική παραπομπή — ΦΠΑ — Οδηγία 2006/112/EΚ — Άρθρο 168 — Δικαίωμα εκπτώσεως — Έκπτωση του φόρου επί των εισροών κατά την κτήση ή παραγωγή αγαθών επενδύσεως — Διαδρομή αναψυχής ευθέως προοριζόμενη για δωρεάν χρήση ....
8 C‑126/16 της 22.6.2017 – Προδικαστική παραπομπή – Οδηγία 2001/23/ΕΚ – Άρθρα 3 έως 5 –Μεταβιβάσεις επιχειρήσεων – Διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων – Εξαιρέσεις – Διαδικασία αφερεγγυότητας – “pre‑pack” – Επιβίωση επιχειρήσεως
9 C‑20/16 της 22.6.2017 – Εισοδήματα που αποκτήθηκαν σε άλλο κράτος μέλος από το κράτος μέλος κατοικίας – Μέθοδος απαλλαγής από τον φόρο με την επιφύλαξη εφαρμογής προοδευτικού φορολογικού συντελεστή στο κράτος μέλος κατοικίας–Εισφορές ασφαλίσεως γήρατος..
10 C‑200/16 της 19.10.2017 – Μεταβιβάσεις επιχείρησης ή εγκατάστασης – Διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων – Υποχρέωση ανάληψης των εργαζομένων από τον διάδοχο – Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας από επιχείρηση – Πρόσκληση ...
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 1 από 3