Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com

Πρωτοσέλιδα

Ειδήσεις
Τι να προσέξουν οι φορολογούμενοι για το χτίσιμο του αφορολόγητου PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018 14:37

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ

Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει

“Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ

ΕΠΕΝΔΥΣΗ”

Τι να προσέξουν οι φορολογούμενοι για το χτίσιμο του αφορολόγητου

81 ημέρες απομένουν για αγορές αγαθών και υπηρεσιών προκειμένου να κατοχυρωθεί το δικαίωμα έκπτωσης φόρου εισοδήματος

Περισσότεροι από 4.000.000 μισθωτοί, συνταξιούχοι, κατ’ επάγγελμα αγρότες, περιστασιακά απασχολούμενοι, άνεργοι, εργαζόμενοι φοιτητές και άλλοι πολίτες, οι οποίοι φορολογούνται σαν να ήταν μισθωτοί, οφείλουν, έως τις 31-12-2018, να έχουν καλύψει με δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών ποσά που αντιστοιχούν σε ποσοστά 10%-18,75% των ετησίων εισοδημάτων τους για το τρέχον έτος, προκειμένου να κατοχυρώσουν το δικαίωμα ετήσιας έκπτωσης φόρου εισοδήματος 1.900-2.100 ευρώ κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων που θα υποβάλουν το 2019. 

Οι περισσότεροι από τους φορολογούμενους αυτούς είναι υποχρεωμένοι να έχουν εξοφλήσει τις δαπάνες για την κατοχύρωση της έκπτωσης φόρου, μέσω χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών ή μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) ή με άλλες ηλεκτρονικές μεθόδους πληρωμής, ενώ για πολύ λιγότερους οι δαπάνες θα αναγνωρίζονται ακόμη κι αν έχουν εξοφληθεί με μετρητά, αρκεί να έχουν εκδοθεί και διαφυλαχθεί οι σχετικές αποδείξεις λιανικών συναλλαγών.

Ουσιαστικά, για την εξασφάλιση έκπτωσης φόρου 1.900-2.100 ευρώ, η οποία ισοδυναμεί με αφορολόγητο όριο εισοδήματος 8.636-9.545 ευρώ, απομένουν πλέον 81 μέρες στους συγκεκριμένους φορολογούμενους. Όσοι δεν προλάβουν να καλύψουν τα απαιτούμενα ποσά δαπανών θα επιβαρυνθούν με την υποχρέωση καταβολής φόρου 22% επί των ακάλυπτων ποσών. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδείξουν οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και αρκετοί άλλοι φορολογούμενοι, οι οποίοι φέτος απέκτησαν πολύ χαμηλά εισοδήματα και το τελικό φορολογητέο εισόδημα το οποίο θα ληφθεί υπόψη κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων που θα υποβάλουν το 2019 θα είναι αυτό που θα προκύψει με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης.

pdfΤι πρέπει να δαπανήσουν φέτος οι φορολογούμενοι

Οι φορολογούμενοι αυτοί θα πρέπει να πραγματοποιήσουν έως τις 31-12-2018 δαπάνες οι οποίες θα ισοδυναμούν με ποσοστά 10%-18,75% όχι επί των πολύ χαμηλών πραγματικών εισοδημάτων τους αλλά επί των πολύ πιο υψηλών τεκμαρτών εισοδημάτων τους που θα προκύψουν με βάση τα τεκμήρια.

Στις κατηγορίες αυτές περιλαμβάνονται όχι μόνο χαμηλόμισθοι και χαμηλοσυνταξιούχοι αλλά και περιστασιακά απασχολούμενοι φοιτητές, περιστασιακά απασχολούμενες νοικοκυρές, άνεργοι και λοιποί φορολογούμενοι με πενιχρά πραγματικά εισοδήματα, οι οποίοι φορολογούνται βάσει τεκμηρίων με την κλίμακα φόρου εισοδήματος που ισχύει για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους.

Σύμφωνα ειδικότερα με τα όσα προβλέπει η ισχύουσα φορολογική νομοθεσία: 

1 Κάθε μισθωτός, συνταξιούχος και κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, για να εξασφαλίσει, στη φορολογική δήλωση που θα υποβάλει το 2019, ετήσια έκπτωση φόρου εισοδήματος έως 1.900 - 2.100 ευρώ, η οποία αντιστοιχεί σε αφορολόγητο όριο κλιμακούμενο από 8.636 έως 9.545 ευρώ, θα πρέπει κατά το χρονικό διάστημα από την 1η-1-2018 έως και την 31η-12-2018 να έχει εξοφλήσει με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες ή μέσω e-banking προσωπικά έξοδα για αγορές αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, συνολικού ποσού ίσου με ποσοστό:

 • 10% του ετησίου -πραγματικού ή τεκμαρτού- ατομικού εισοδήματός του, εφόσον το εισόδημα αυτό ανέρχεται έως 10.000 ευρώ,
 • 10% επί των πρώτων 10.000 ευρώ του ετησίου ατομικού εισοδήματος και 15% επί του υπερβάλλοντος ποσού, εφόσον το εισόδημα αυτό ανέρχεται σε ποσό μεταξύ 10.001 και 30.000 ευρώ 
 • 10% επί των πρώτων 10.000 ευρώ, 15% επί των επόμενων 20.000 ευρώ και 20% επί του υπερβάλλοντος ποσού, εφόσον το ετήσιο ατομικό -πραγματικό ή τεκμαρτό- εισόδημα ξεπερνά τις 30.000 ευρώ. 

Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα, δηλαδή αυτό που προκύπτει από την εφαρμογή των τεκμηρίων διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, είναι μεγαλύτερο του δηλωθέντος και η επιπλέον διαφορά δεν καλύπτεται από τον φορολογούμενο, το ύψος της ετήσιας δαπάνης για αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών που πρέπει να έχει εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για να κατοχυρωθεί η έκπτωση φόρου προσδιορίζεται ως ποσοστό επί του (υψηλότερου) τεκμαρτού κι όχι επί του (χαμηλότερου) δηλωθέντος εισοδήματος. Π.χ. εάν το συνολικό πραγματικό εισόδημα ενός μισθωτού φορολογούμενου είναι 10.000 ευρώ και το τεκμαρτό είναι 15.000 ευρώ, τότε το συνολικό ποσό των δαπανών που πρέπει να έχει εξοφλήσει έως τις 31-12-2018 με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής δεν ανέρχεται σε 1.000 ευρώ (10% Χ 10.000 ευρώ), αλλά σε 1.750 ευρώ {(10% Χ 10.000 ευρώ) + (15% Χ 5.000 ευρώ)}.

2 Σε κάθε περίπτωση μη κάλυψης του ποσού δαπάνης που αντιστοιχεί στο ισχύον κατά περίπτωση ποσοστό επί του εισοδήματος, το «ακάλυπτο» ποσό θα φορολογείται με 22%.

3 Στις δαπάνες που απαιτείται να έχουν πραγματοποιηθεί με «πλαστικό» ή «ηλεκτρονικό χρήμα», για να καλυφθεί το αφορολόγητο όριο, περιλαμβάνονται όλα σχεδόν τα έξοδα για αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών. 

Δαπάνες που εξαιρούνται 

4 Στις δαπάνες που λαμβάνονται υπόψη για την κατοχύρωση της έκπτωσης φόρου (του αφορολόγητου) δεν περιλαμβάνονται: 

 • Τα ενοίκια
 • Τα τέλη κυκλοφορίας 
 • Οι αγορές οχημάτων (αυτοκινήτων, δίκυκλων) 
 • Οι αγορές σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών. 
 • Οι αγορές κατοικιών, οικοπέδων και λοιπών ακινήτων. 
 • Οι πληρωμές φόρων
 • Οι πληρωμές δόσεων δανείων 
 • Οι αγορές επενδυτικών προϊόντων (μετοχών, ομολόγων κ.λπ.).

Δαπάνες συζύγων 

5 Το ποσό των δαπανών δηλώνεται ατομικά από κάθε σύζυγο ή από κάθε μέρος συμφώνου συμβίωσης. Σε περίπτωση που καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δύο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, το τυχόν πλεονάζον ποσό δύναται κατά την εκκαθάριση της ηλεκτρονικά υποβαλλόμενης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος να μεταφερθεί στον άλλο σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του ελάχιστου απαιτούμενου ποσού δαπανών. 

Απόδειξη των συναλλαγών

6 Οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι κατ’ επάγγελμα αγρότες και οι λοιποί φορολογούμενοι που δικαιούνται το αφορολόγητο όριο εισοδήματος και δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση εξόφλησης των απαιτούμενων δαπανών με «πλαστικό» ή «ηλεκτρονικό χρήμα» δεν χρειάζεται να κρατάνε τις χάρτινες αποδείξεις των δαπανών αυτών, προκειμένου να εξασφαλίσουν την έκπτωση φόρου των 1.900-2.100 ευρώ. Για την απόδειξη της εξόφλησης με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής των δαπανών απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών, γίνεται δεκτό κάθε πρόσφορο μέσο όπως:

 • Κατάσταση κίνησης τραπεζικού λογαριασμού (bank statement), η οποία εκδίδεται από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών των τραπεζών.
 • Αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού
 • Αναλυτική εικόνα καρτών  
 • Αποδεικτικά κατάθεσης ή εξόφλησης
 •  Αντίγραφο εκδιδόμενης απόδειξης πληρωμής τερματικού μηχανήματος (POS).

Τα δικαιολογητικά δεν προσκομίζονται στην εφορία αλλά πρέπει να φυλάσσονται για 5 χρόνια και να επιδεικνύονται μόνο στις περιπτώσεις προσκλήσεων για έλεγχο. 

Πηγή: Ναυτεμπορική

 
ΑΑΔΕ: Αύξηση 40,8% των εισπράξεων από φόρους μεταβίβασης ακινήτων το επτάμηνο PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018 13:02

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ

Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει

“Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ

ΕΠΕΝΔΥΣΗ”

ΑΑΔΕ: Αύξηση 40,8% των εισπράξεων από φόρους μεταβίβασης ακινήτων το επτάμηνο

Αύξηση κατά 40,8% των εσόδων από τη φορολογία μεταβιβάσεων ακινήτων το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2018, συγκριτικά με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, προκύπτει από τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για την πορεία των εσόδων στο επτάμηνο οι εισπράξεις από τους φόρους στις μεταβιβάσεις και συγκεντρώσεις κεφαλαίων (που αφορούν κυρίως αγοραπωλησίες ακινήτων) έφτασαν τα 204,63 εκατ. ευρώ, έναντι 145,30 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

 Ειδικότερα το μήνα Ιούλιο οι εισπράξεις από τους φόρους μεταβίβασης αυξήθηκαν κατά 50,5% σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα. Ανήλθαν σε 24,59 εκατ. ευρώ έναντι 16,33 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο του 2017.

Η αύξηση στα έσοδα από το φόρο μεταβίβασης - σύμφωνα με την ΑΑΔΕ - «είναι πιθανόν να οφείλεται στην αναμενόμενη μεταβολή των αντικειμενικών αξιών που δύναται να οδήγησε πλήθος υποψήφιων αγοραστών ακινήτων στην ταχύτερη ολοκλήρωση των αγορών τους πριν την εφαρμογή των νέων τιμών ζώνης».

Πηγή: ΑΜΠΕ

Πηγή: Κέρδος online

 
ΣΕΒ: Πρωταθλητές στους φόρους, ουραγοί στην παροχή δημόσιων αγαθών PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018 12:56

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ

Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει

“Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ

ΕΠΕΝΔΥΣΗ”

ΣΕΒ: Πρωταθλητές στους φόρους, ουραγοί στην παροχή δημόσιων αγαθών

Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στους φόρους και ουραγός στην παροχή δημοσίων αγαθών, επισημαίνει ο ΣΕΒ στο εβδομαδιαία του δελτίο για την ελληνική οικονομία, σημειώνοντας ότι μεσοπρόθεσμα είναι εφικτή μια μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης κατά 2 έως 2,5 π.μ. του ΑΕΠ.

Πιο αναλυτικά, ο Σύνδεσμος παρατηρεί ότι η αναγκαία δημοσιονομική πειθαρχία με το συγκεκριμένο μείγμα φόρων και δαπανών περιορίζει τις επιλογές της χώρας να αντιμετωπίσει με τις κατάλληλες αναπτυξιακές πολιτικές τις προκλήσεις της μεγάλης αποεπένδυσης και της γήρανσης του πληθυσμού. Ήδη, όπως σημειώνεται στο δελτίο, έχουμε υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση, ως ποσοστό του ΑΕΠ, και σε φόρους και σε εισφορές, από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα συνολικά μας έσοδα να είναι κατά 4 π.μ. περίπου υψηλότερα. Αν και μαζεύουμε περισσότερα έσοδα, γιατί έχουμε να πληρώσουμε 1,2 π.μ. παραπάνω σε τόκους, 3,5 π.μ. παραπάνω σε συντάξεις και κοινωνικές παροχές σε χρήμα, και 2 π.μ. παραπάνω σε μισθούς, ξοδεύουμε πολύ λιγότερα (5 π.μ. λιγότερα) απ’ ό,τι η μέση ευρωπαϊκή χώρα, σε μη μισθολογικές    δαπάνες για την παροχή των δημοσίων αγαθών παιδείας, υγείας, άμυνας, τάξης και ασφάλειας, δικαστήρια, εφορίες, τελωνεία, συντήρηση γεφυρών, δρόμων, λεωφορείων, κ.ο.κ. 

Ο ΣΕΒ τονίζει πως ο πραγματικός δείκτης ευημερίας μιας χώρας έχει να κάνει    σε μεγάλο βαθμό με την ποιότητα και την ποσότητα των δημόσιων αγαθών που παρέχει στους πολίτες της. Όταν υπερφορολογείς την εργασία και τις επιχειρήσεις χωρίς να επιστρέφεις αντίστοιχου επιπέδου δημόσια αγαθά, δημιουργείται μια μη βιώσιμη σχέση μεταξύ οικονομίας, πολιτών και κράτους. Η Ελλάδα σήμερα επιβάλλει φόρους "Σκανδιναβίας" χωρίς όμως να προσφέρει και αντίστοιχες υπηρεσίες, συμπεραίνει ο Σύνδεσμος.

Προσθέτει πως η δημόσια παραδοχή δε του Υπουργείου Οικονομικών σε πρόσφατη σχετική έκθεσή του ότι το μέγεθος της παραοικονομίας στην Ελλάδα ανέρχεται σε ~35 δισ. ευρώ (!) κάνει ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη εξορθολογισμού των φόρων και εντατικοποίησης των ηλεκτρονικών συναλλαγών για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Όσον αφορά στις μισθολογικές δαπάνες λειτουργίας του κράτους, ενώ grosso modo είμαστε περίπου στον μέσο όρο της Ε.Ε.-28 (βλ. κείμενο), υπάρχουν πολύ πιο αναπτυγμένες χώρες από την Ελλάδα (Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία) που έχουν μικρότερες δαπάνες μισθοδοσίας ως ποσοστό του ΑΕΠ, διαθέτουν καλύτερους μισθούς και πιο παραγωγικό Δημόσιο. Στην πλευρά των δαπανών, λοιπόν, καλό θα ήταν να σκεφτούμε πώς μπορεί να αυξηθεί η παραγωγικότητα του κράτους, με την εισαγωγή νέων μεθόδων και τεχνολογιών, όπως κάνουν όλες οι επιχειρήσεις του κόσμου, καθώς και πολλές άλλες κυβερνήσεις.     

Μεσοπρόθεσμα, υπολογίζεται ότι είναι εφικτή μια μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης κατά 2 έως 2,5 π.μ. του ΑΕΠ, στο πλαίσιο συνδυασμένων δράσεων που αφορούν όχι μόνο στην μείωση των φορολογικών συντελεστών, αλλά και την ενίσχυση και ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων, τη διατήρηση καλού οικονομικού κλίματος και της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης σε υψηλό επίπεδο, την αποτελεσματική πάταξη της φοροδιαφυγής, και, τέλος, τη μείωση των δαπανών λειτουργίας του κράτους μέσω αύξησης της παραγωγικότητας μεσοπρόθεσμα.

Πηγή: capital.gr

 
Ε.ΦΟ.Β.Ε. - Πρόσκληση για εκλογές νέου Δ.Σ. PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 04 Οκτωβρίου 2018 13:16

ΕΦΟΒΕ

Ε.ΦΟ.Β.Ε. - Πρόσκληση για εκλογές νέου Δ.Σ.

Περισσότερα... [Ε.ΦΟ.Β.Ε. - Πρόσκληση για εκλογές νέου Δ.Σ.]
 
Γιατί χαρακτηρίζεται αντισυνταγματική η κράτηση εισφοράς αλληλεγγύης σε συνταξιούχους του Δημοσίου PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 04 Οκτωβρίου 2018 11:10

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ

Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει

“Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ

ΕΠΕΝΔΥΣΗ”

Γιατί χαρακτηρίζεται αντισυνταγματική η κράτηση εισφοράς αλληλεγγύης σε συνταξιούχους του Δημοσίου

Πώς τοποθετείται το Ελεγκτικό Συνέδριο και ο Συνήγορος του Πολίτη

Στα γραφεία του Συνηγόρου του Πολίτη έφτασε η υπόθεση, κατά την οποία η Γενική Διεύθυνση Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, δεν συμμορφώνεται με την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ούτως ώστε να σταματήσει να παρακρατά την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων από τις μηνιαίες συντάξεις των συνταξιούχων του Δημοσίου.

Με την απόφαση 244 του 2017 το Ελεγκτικό Συνέδριο όριζε ότι οι διατάξεις των νόμων 3863/2010, 3865/2010 καθώς και τα άρθρα 44 παρ. 10 του νόμου 3986/2011 και άρθρο 2 παρ. 13 του νόμου 4002/2011, έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του συντάγματος, δεδομένου ότι επιβάλλουν την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων στους συνταξιούχους του Δημοσίου.

Το σκεπτικό της απόφασης

Κατά το σκεπτικό της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο τελικός αποδέκτης των εισφορών δεν είναι το Δημόσιο, από το οποίο συνταξιοδοτούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης από τους οποίους δεν λαμβάνουν χρήματα οι συνταξιούχοι του Δημοσίου.

Τι αναφέρει ο Συνήγορος του Πολίτη σε πόρισμά του

Με τη σειρά του ο Συνήγορος του Πολίτη, εξέδωσε πόρισμα για το θέμα (241883/17150/2018), στο οποίο αναφέρει ότι η απόφαση 244 του 2017 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα πρέπει να εφαρμοστεί καθολικά για όλους τους συνταξιούχους του Δημοσίου. Επισημαίνει ότι θα πρέπει να διακοπεί η κράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης από τη μηνιαία σύνταξη και ζητά αναδρομική επιστροφή των ποσών που έχουν παρακρατηθεί από τις 10 Φεβρουαρίου του 2017. Η ημερομηνία έναρξης της επιστροφής, την οποία επικαλείται ο Συνήγορος ταυτίζεται με την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης για την εφαρμογή της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων.

Πηγή: Φορολογικά νέα

 
Περισσότερα Άρθρα...
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 3 4 5 6 7 8 9 10 > Τέλος >>

Σελίδα 1 από 2045