Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com

Πρωτοσέλιδα

PDF Εκτύπωση E-mail
Μικροχρηματοδοτήσεις: Φορολογική υποστήριξη, συμβουλευτική και ενίσχυση έως 25.000 ευρώ
Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2019 12:14

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ

Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει

“Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ

ΕΠΕΝΔΥΣΗ”

Μικροχρηματοδοτήσεις: Φορολογική υποστήριξη, συμβουλευτική και ενίσχυση έως 25.000 ευρώ

Τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου

Εποπτικά καθήκοντα σχετικά με τη χρηματοδότηση για ποσά έως και 25.000 ευρώ, αλλά και καθήκοντα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την επίλυση νομικών, φορολογικών και διοικητικών προβλημάτων, θα παρέχουν τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων.

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, με τίτλο «Χορήγηση Μικροχρηματοδοτήσεων», τέθηκε σε διαβούλευση, και αφορά τη δυνατότητα των ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων, να λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα για την παροχή μικροχρηματοδοτήσεων στην Ελλάδα. Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως και τις 23 Ιανουαρίου.

Δικαιούχοι επιχειρηματικών μικροχρηματοδοτήσεων:

α) πολύ μικρές οντότητες,

β) φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση πολύ μικρών οντοτήτων,

γ) ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι

δ) Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ν. 4430/2016, Α' 205).

Δικαιούχοι προσωπικών μικροχρηματοδοτήσεων

α) φυσικά πρόσωπα για την κάλυψη δαπανών σχετιζόμενων άμεσα ή έμμεσα με την εκπαίδευση ή μετεκπαίδευσή τους ή σχέση μαθητείας, 

β) δικαιούχοι προγραμμάτων εφαρμογής δημόσιας πολιτικής, 

γ) ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

Στο πλαίσιο των συμβουλευτικών υπηρεσιών που θα παρέχουν τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων περιλαμβάνονται  η εκπαίδευση των επιχειρηματικών για τη λογιστική διαχείριση των επιχειρήσεών τους.

Σημειώνεται ότι η κεφαλαιακή ενίσχυση των επιχειρηματικών μικροχρηματοδοτήσεων έως και 25.000 ευρώ παρέχεται για συγκεκριμένες ανάγκες όπως:

-κάλυψη επιχειρηματικών αναγκών με κεφάλαιο κίνησης

 -απόκτηση εξοπλισμού

 -αυτοτελείς εγγυήσεις

 Επίσης, σε περιπτώσεις προσωπικών μικροχρηματοδοτήσεων θα καλύπτονται συγκεκριμένες ανάγκες όπως είναι:

 -η εκπαίδευση των ατόμων με ποσά έως και 10.000 ευρώ

 -η ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων με ποσό έως και 25.000 ευρώ, και θα αφορά κυρίως ανέργους, αλλά και περιπτώσεις αναστολής ή μείωσης του χρόνου εργασίας, για λόγους που δεν οφείλονται στη δική τους βούληση.

Πηγή: Φορολογικά νέα