Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙA
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία
1 2/02.05.2018 - Εφαρμογή του Ν. 4497/2017 σχετικά με την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων 02/05/2018
2 1/37698.03.04.2018 – Εφαρμογή του ν. 4497/2017 σχετικά με την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων. Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων που υπεβλήθησαν στην υπηρεσία μας από φορείς, αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του 03/04/2018
3 Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/23.6.2017 – Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις. 23/06/2017
4 115125/2.11.2016 - Παροχή διευκρινίσεων, ως προς τη διαδικασία ανανέωσης των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών σύμφωνα με την παρ.2, του άρθρου 39, του 4264/2014, όπως ισχύει 03/11/2016
5 134269/23.12.2015 – Τροποποίηση της περίπτωσης 3, της παραγράφου Α, του άρθρου 2, της υπ’ αριθμ. Α2−704/2014 Υπουργικής απόφασης (Β΄ 2126) «Σύσταση Τριμελών Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών» 24/12/2015
6 Γ1β/106842/30.1.2015 - Άδεια λειτουργίας μηχανημάτων αυτόματης παρασκευής-πώλησης τροφίμων και ποτών 30/01/2015
7 1746/21.1.2015 - Καθορισμός των προδιαγραφών για τις υπηρεσίες του άρθρου 25 του Ν. 4276/2014 (ΦΕΚ 155/30−07−2014), των τεχνικών, λειτουργικών και ειδικών προδιαγραφών των εγκαταστάσεων των οινοτουριστικών επιχειρήσεων 21/01/2015
8 936/31.12.2014 – Ανανέωση αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου, πλανόδιου και στάσιμου 31/12/2014
9 1004/135291/29.10.2014 - Μορφή, περιεχόμενο, διαδικασία καταγραφής και τήρησης Εθνικού Μητρώου Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Διεπαγγελματικών Οργανώσεων, διαδικασία εγγραφής τους στο Μητρώο και κριτήρια αξιολόγησής τους 29/10/2014
10 Φ2-2667/14.10.2014 - Έλεγχοι βυτιοφόρων διανομής πετρελαίου θέρμανσης 14/10/2014
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 3 4 5 6 7 8 9 10 > Τέλος >>
Σελίδα 1 από 11