Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com

Πρωτοσέλιδα

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙA
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία
1 Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/23.6.2017 – Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις. 23/06/2017
2 115125/2.11.2016 - Παροχή διευκρινίσεων, ως προς τη διαδικασία ανανέωσης των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών σύμφωνα με την παρ.2, του άρθρου 39, του 4264/2014, όπως ισχύει 03/11/2016
3 134269/23.12.2015 – Τροποποίηση της περίπτωσης 3, της παραγράφου Α, του άρθρου 2, της υπ’ αριθμ. Α2−704/2014 Υπουργικής απόφασης (Β΄ 2126) «Σύσταση Τριμελών Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών» 24/12/2015
4 Γ1β/106842/30.1.2015 - Άδεια λειτουργίας μηχανημάτων αυτόματης παρασκευής-πώλησης τροφίμων και ποτών 30/01/2015
5 1746/21.1.2015 - Καθορισμός των προδιαγραφών για τις υπηρεσίες του άρθρου 25 του Ν. 4276/2014 (ΦΕΚ 155/30−07−2014), των τεχνικών, λειτουργικών και ειδικών προδιαγραφών των εγκαταστάσεων των οινοτουριστικών επιχειρήσεων 21/01/2015
6 936/31.12.2014 – Ανανέωση αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου, πλανόδιου και στάσιμου 31/12/2014
7 1004/135291/29.10.2014 - Μορφή, περιεχόμενο, διαδικασία καταγραφής και τήρησης Εθνικού Μητρώου Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Διεπαγγελματικών Οργανώσεων, διαδικασία εγγραφής τους στο Μητρώο και κριτήρια αξιολόγησής τους 29/10/2014
8 Φ2-2667/14.10.2014 - Έλεγχοι βυτιοφόρων διανομής πετρελαίου θέρμανσης 14/10/2014
9 Α2−818/25.9.2014 – Έγκριση Κανονισμού Μισθώσεων του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας, Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. 25/09/2014
10 Α2-809/4.9.2014 (Ορθή επανάληψη) – Εγκύκλιος σχετικά με τη διάθεση προϊόντων αρτοποιίας 15/09/2014
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 3 4 5 6 7 8 9 10 > Τέλος >>
Σελίδα 1 από 11