Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com

Πρωτοσέλιδα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΠΟΛ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία
1 56901/26.5.2015 – Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 15729/2014 υ.α. «Διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων αναμόρφωσης του κόστους επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια» : Εγγραφείτε για περισσότερα... 08/06/2015
2 2430/624/A2/24.4.2015 – Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ως προς την προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων : Εγγραφείτε για περισσότερα... 27/04/2015
3 Φ14/02/173602/533/23.3.2015 – Διαδικασία, όροι μεταφοράς των πιστώσεων που εγγράφονται στο Π.Δ.Ε. προς τους φορείς υποδοχής και ελέγχου των αιτήσεων και πιστοποίησης της κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου για την καταβολή της ... : Εγγραφείτε για περισσότερα... 30/03/2015
4 75537/22.12.2014 – Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους, χρηματοδότηση του επομένου ΠΔΕ και ρύθμιση σχετικών θεμάτων : Εγγραφείτε για περισσότερα... 29/12/2014
5 53969/2014 - Καθορισμός ύψους επένδυσης, αρμόδιας υπηρεσίας και δικαιολογητικών για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. Α του άρθρου 16 του ν. 4251/2014, καθώς και του αριθμού των αδειών διαμονής φυσικών προσώπων που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη ... : Εγγραφείτε για περισσότερα... 30/10/2014
6 51760/20.10.2014 – Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά την μεταβατική περίοδο : Εγγραφείτε για περισσότερα... 22/10/2014
7 51020/ ΕΥΘΥ 1153/15.10.2014 – Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 : Εγγραφείτε για περισσότερα... 15/10/2014
8 46274/22.9.2014 – Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων : Εγγραφείτε για περισσότερα... 26/09/2014
9 4/18741/22.9.2014 - Διευκρινίσεις σχετικά με δικαιούχους του Μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων» που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς συνταξιοδότησης από τον ασφαλιστικό τους φορέα : Εγγραφείτε για περισσότερα... 22/09/2014
10 92961/Δ13/17.6.2014 – Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 242 του Νόμου 4072/2012 (ΦΕΚ Α' 86/11-04-2012) : Εγγραφείτε για περισσότερα... 17/06/2014
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 3 4 5 6 7 8 > Τέλος >>
Σελίδα 1 από 8