Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση Χρήστη



FreeCurrencyRates.com
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΠΟΛ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία
1 4568 – Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις 11/10/2018
2 56901/26.5.2015 – Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 15729/2014 υ.α. «Διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων αναμόρφωσης του κόστους επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια» 08/06/2015
3 2430/624/A2/24.4.2015 – Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ως προς την προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων 27/04/2015
4 Φ14/02/173602/533/23.3.2015 – Διαδικασία, όροι μεταφοράς των πιστώσεων που εγγράφονται στο Π.Δ.Ε. προς τους φορείς υποδοχής και ελέγχου των αιτήσεων και πιστοποίησης της κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου για την καταβολή της ... 30/03/2015
5 75537/22.12.2014 – Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους, χρηματοδότηση του επομένου ΠΔΕ και ρύθμιση σχετικών θεμάτων 29/12/2014
6 53969/2014 - Καθορισμός ύψους επένδυσης, αρμόδιας υπηρεσίας και δικαιολογητικών για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. Α του άρθρου 16 του ν. 4251/2014, καθώς και του αριθμού των αδειών διαμονής φυσικών προσώπων που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη ... 30/10/2014
7 51760/20.10.2014 – Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά την μεταβατική περίοδο 22/10/2014
8 51020/ ΕΥΘΥ 1153/15.10.2014 – Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 15/10/2014
9 46274/22.9.2014 – Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 26/09/2014
10 4/18741/22.9.2014 - Διευκρινίσεις σχετικά με δικαιούχους του Μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων» που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς συνταξιοδότησης από τον ασφαλιστικό τους φορέα 22/09/2014
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 3 4 5 6 7 8 > Τέλος >>
Σελίδα 1 από 8