Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com

Πρωτοσέλιδα

Τίτλου Φίλτρο     Προβολή # 
# Τίτλος Άρθρου
1 3916 – Παροχές που δεν θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκεινται σε φόρο. Πάγια μηνιαία αποζημίωση για συμμετοχή σε σεμινάρια και ενημέρωση βιβλιοθήκης που χορηγείται στους ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας δεν υπόκειται σε φόρο. : Εγγραφείτε για περισσότερα...
2 0063 - Έκδοση φύλλων ελέγχου, πράξεων προσδιορισμού φόρου και λοιπών καταλογιστικών πράξεων από τα Τοπικά Ελεγκτικά Κέντρα : Εγγραφείτε για περισσότερα...
3 0144 - Ο ενδιαφερόμενος που ζητεί την επιστροφή φόρου προστιθεμένης αξίας υποχρεούται, εφόσον του ζητηθούν μεταφρασμένα τα νομίμως συντεταγμένα σε ξένη γλώσσα στοιχεία, να τα υποβάλει και, μάλιστα, σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.... : Εγγραφείτε για περισσότερα...
4 0180 - Απαγόρευση υποβολής αιτήσεων για την ένταξη αυθαίρετων κατασκευών/αυθαίρετων αλλαγών χρήσεως στη ρύθμιση του άρθρου 24 του Ν.4014/2011 : Εγγραφείτε για περισσότερα...
5 0302 - Σύμφωνα με το ν.δ. 118/1973 (Α΄ 202), φορολογούνται, μεταξύ άλλων, οι περιουσίες που αποκτώνται αιτία δωρεάς, ορίζεται δε ότι κτήση περιουσίας αιτία δωρεάς, για την επιβολή του φόρου, είναι και εκείνη που προέρχεται από κάθε παροχή : Εγγραφείτε για περισσότερα...
6 0404 - Ο επιτηδευματίας που έχει έδρα σε άλλο κράτος μέλος της ΕΚ και ενεργεί στην Ελλάδα αποκλειστικά φορολογητέες πράξεις δεν αποκτά άνευ ετέρου και εκ μόνου τού λόγου τούτου μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, διαφορετική από την έδρα του : Εγγραφείτε για περισσότερα...
7 0505 - Εικονικά τιμολόγια. Λήψη εικονικών τιμολογίων. Όταν αποδίδεται σε επιτηδευματία η παράβαση της λήψεως τιμολογίου ή δελτίου αποστολής εικονικού, η φορολογική αρχή βαρύνεται με την απόδειξη της εν λόγω εικονικότητας. : Εγγραφείτε για περισσότερα...
8 0510 - Απόδειξη καταστροφής – φθοράς πρώτων υλών : Εγγραφείτε για περισσότερα...
9 0511 - Φορολογία γονικών παροχών αγρότη. Ο αποκτών γεωργική ή κτηνοτροφική έκταση απαλλάσσεται του φόρου γονικής παροχής, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του νόμου 814/178 προϋποθέσεις : Εγγραφείτε για περισσότερα...
10 0668 - Δημόσιο χρέος - Δημοσιονομικό έλλειμμα - Ευρωπαϊκή νομοθεσία - Μνημόνιο Συνεννόησης - Διεθνής Σύμβαση - Ψήφιση από την Βουλή - Αίτηση για ακύρωση - Περικοπές σε μισθούς, επιδόματα και συντάξεις : Εγγραφείτε για περισσότερα...
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 3 4 5 > Τέλος >>
Σελίδα 1 από 5