Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com

Πρωτοσέλιδα

Τίτλου Φίλτρο     Προβολή # 
# Τίτλος Άρθρου Ημερομηνία
1 2676 – Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 1 Α΄) : Εγγραφείτε για περισσότερα... 05/01/1999
2 2682 – Διαρρυθμίσεις στη φορολογία των αυτοκινήτων οχημάτων και άλλες διατάξεις : Εγγραφείτε για περισσότερα... 08/02/1999
3 2685 – Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις : Εγγραφείτε για περισσότερα... 18/02/1999
4 2690 - Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις : Εγγραφείτε για περισσότερα... 08/03/1999
5 2690 – ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Ν.2690/1999 – ΦΕΚ 45 A’/1999) Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Ν. 2880/2001 ,3230/2004,3242/2004 και 3345/2005. : Εγγραφείτε για περισσότερα... 08/03/1999
6 2703 - Αναπροσαρμογή συντάξεων συνταξιούχων μελών Δ.E.Π. των Α.Ε.Ι., Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., γιατρών Ε.Σ.Υ. και διπλωματικών υπαλλήλων, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις : Εγγραφείτε για περισσότερα... 08/04/1999
7 2717 – Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας (ΦΕΚ Α' 97/17.5.1999) : Εγγραφείτε για περισσότερα... 14/05/1999
8 2725 - Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις : Εγγραφείτε για περισσότερα... 17/06/1999
9 2731 – Ρύθμιση θεμάτων Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας, ρύθμιση θεμάτων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλες διατάξεις : Εγγραφείτε για περισσότερα... 05/07/1999
10 2741 – Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις : Εγγραφείτε για περισσότερα... 28/09/1999
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 > >>
Σελίδα 1 από 2