Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com

Πρωτοσέλιδα

Τίτλου Φίλτρο     Προβολή # 
# Τίτλος Άρθρου Ημερομηνία
1 4104 – Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών − μελών της, αφ’ ενός, και της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής, αφ’ ετέρου, για την τροποποίηση της Συμφωνίας Εμπορίου, Ανάπτυξης και Συνεργασίας : Εγγραφείτε για περισσότερα... 07/01/2013
2 4105 - Κύρωση του Πρωτοκόλλου Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος : Εγγραφείτε για περισσότερα... 08/01/2013
3 4106 – Κύρωση του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου του Βελγίου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος : Εγγραφείτε για περισσότερα... 08/01/2013
4 4109 – Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα − Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις : Εγγραφείτε για περισσότερα... 21/01/2013
5 4110 – Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις : Εγγραφείτε για περισσότερα... 21/01/2013
6 4111 – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις Ν. 4093/2012, κύρωση της Π.Ν.Π. : Εγγραφείτε για περισσότερα... 29/01/2013
7 4117 - Κύρωση της ΠΝΠ 31.10.2012 «Τροποποίηση της παρ. 16 του άρθ. 49 του ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» και λοιπές διατάξεις Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Κλιματικής Αλλαγής : Εγγραφείτε για περισσότερα... 04/02/2013
8 4118 – Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς, μη κερδοσκοπικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» και άλλες διατάξεις. : Εγγραφείτε για περισσότερα... 06/02/2013
9 4123 – Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ) : Εγγραφείτε για περισσότερα... 18/02/2013
10 4127 – Έγκριση της επικαιροποίησης του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 : Εγγραφείτε για περισσότερα... 27/02/2013
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 3 4 5 6 > Τέλος >>
Σελίδα 1 από 6