Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com

Πρωτοσέλιδα

Τίτλου Φίλτρο     Προβολή # 
# Τίτλος Άρθρου
1 0035 – Συνταγματική η ρύθμιση που προβλέπει ως μόνο λόγο αναστολής εκτέλεσης της πρωτόδικης απόφασης επί φορολογικών και τελωνειακών υποθέσεων την πρόδηλη βασιμότητα του ενδίκου μέσου : Εγγραφείτε για περισσότερα...
2 0136 – Παράβολο επί ασφαλιστικών μέτρων : Εγγραφείτε για περισσότερα...
3 0152 – Για την κατάρτιση συμβάσεως μερικής απασχόλησης απαιτείται έγγραφος τύπος, ο οποίος είναι συστατικός, η μη τήρηση δε του τύπου αυτού συνεπάγεται ακυρότητα της συμβάσεως για τη μερική απασχόληση που λαμβάνεται υπόψη αυτεπαγγέλτως. : Εγγραφείτε για περισσότερα...
4 0424 – Λήψη εικονικού φορολογικού στοιχείου από εικονική επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής ή φυσικό πρόσωπο αμέτοχο προς τη συναλλαγή – Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις : Εγγραφείτε για περισσότερα...
5 0460 – Ιθαγένεια τέκνων αλλοδαπών και δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι των αλλοδαπών στις δημοτικές εκλογές : Εγγραφείτε για περισσότερα...
6 0506 – Προσδιορισμός της αξίας μετοχών μεταλλείου - λατομείου για την υπαγωγή σε φόρο κληρονομιάς : Εγγραφείτε για περισσότερα...
7 0533 – Εικονικά τιμολόγια. Η φορολογική αρχή οφείλει να αποδείξει την εικονικότητα. Ο επιτηδευματίας μπορεί να απαλλαχθεί αν αποδείξει ότι είχε καλή πίστη κατά το χρόνο της συναλλαγής : Εγγραφείτε για περισσότερα...
8 0535 – Φόρος μεταβίβασης ακινήτων σε περιπτώσεις αναγκαστικού πλειστηριασμού : Εγγραφείτε για περισσότερα...
9 0790 – Φορολογία ακίνητης περιουσίας νόμου 1249/1982 : Εγγραφείτε για περισσότερα...
10 0835 – Φ.Π.Α. - PRORATA - Διαμόρφωση του κλάσματος, από το οποίο προκύπτει η αναλογία εκπτώσεως του φόρου των κοινών εισροών : Εγγραφείτε για περισσότερα...
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 > >>
Σελίδα 1 από 2