Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
Τίτλου Φίλτρο     Προβολή # 
# Τίτλος Άρθρου Ημερομηνία
81 1084 - Παροχή πληροφοριών ως προς την υποβολή στη Φορολογική Διοίκηση της δήλωσης μεταβολής για τη λύση και θέση σε εκκαθάριση κεφαλαιουχικών και προσωπικών εταιρειών 27/03/2014
82 1085 - Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 1, 3, 6, 7 και 8 του ν.4110/2013 28/03/2014
83 1086 – Κοινοποίηση της με αριθμό 32/2014 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αναφορικά με την δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής μετά την υπαγωγή στις διατάξεις των άρθρων 55 και 66 παρ.4 του Ν. 4174/2013 28/03/2014
84 1087 - Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 4049/2012 (35Α΄/23.2.2012) 07/04/2014
85 1088 – Επιστροφή ΦΠΑ αγροτών του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ 07/04/2014
86 1089 - Τροποποίηση της ΠΟΛ.1113/23.5.2013 «Διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. και υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την καταβολή του φόρου από υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.» 22/04/2014
87 1090 - Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2014 04/04/2014
88 1091 - Καταβολή επί πλέον ανταλλάγματος από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 02/04/2014
89 1092 – Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 30 παρ. 4 του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ) περί περιορισμού κατασχέσεων στα χέρια τρίτων 07/04/2014
90 1093 - Τροποποίηση της ΠΟΛ 1131/5−6−2013 (ΦΕΚ 1499 Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών 22/04/2014
 
<< Έναρξη < 1 2 3 4 5 6 7 9 > Τέλος >>
Σελίδα 9 από 25