Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
Τίτλου Φίλτρο     Προβολή # 
# Τίτλος Άρθρου Ημερομηνία
91 1094 -Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1050/17.2.2014 περί καθορισμού του περιεχομένου και του τρόπου εφαρμογής των τεχνικών ελέγχου των περιπτώσεων β΄, γ΄ και ε΄ της παρ. 1 του άρθ. 27 Ν. 4174/2013 για τον διορθωτικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης φ.π. 22/04/2014
92 1095 - Τρόπος και διαδικασία απόδειξης της δωρεάν διάθεσης αγαθών από επιχειρήσεις προς ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, μέσω φορέων φιλανθρωπικού ή κοινωφελούς σκοπού προκειμένου οι πράξεις να μην θεωρούνται ως παραδόσεις αγαθών …. κατά την έννοια του ΦΠΑ 11/04/2014
93 1096 - Τύπος και περιεχόμενο της «Δήλωσης – Αίτησης και Αναλυτικής Κατάστασης Δικαιολογητικών» (έντυπο 010Α – ΦΠΑ, ΕΚΔΟΣΗ 2014, Φ6 TAXIS) για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ 17/04/2014
94 1097 - Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των στοιχείων που περιέχονται στο Φάκελο Τεκμηρίωσης, στο Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης, τον Ελληνικό Φάκελο Τεκμηρίωσης και το Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών, …. και των μεθόδων καθορισμού του αποδεκτού εύρους .. 10/04/2014
95 1098 - Παροχή οικονομικών στοιχείων σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης 10/04/2014
96 1099 - Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 29 του ν. 3986/11 «Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα», μετά την κατάργηση του ν. 2238/94 και την έναρξη ισχύος του ν. 4172/13 09/04/2014
97 1100- Αποδοχή της με αρ. 355/2013 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ., σχετικά με την μη εφαρμογή διατάξεων των άρθ. 32 και 70 ν.2238/1994, … κρίνονται εφαρμοστέες οι διατάξεις άρθ. 28 του ΚΦΕ επί πωλήσεων ακινήτων που αποκτήθηκαν από επαχθή ή μη αιτία 09/04/2014
98 1101 - Κοινοποίηση διατάξεων άρθ. 18 N. 4233/2014 «Τροποποίηση διατάξεων N. 3887/2010» καθώς και της ΚΥΑ Β1/οικ.17662/1345/18.3.2014 «Καθορισμός του ύψους της εισφοράς υπέρ του Δημοσίου για τη χορήγηση νέας άδειας κυκλοφορίας ΦΔΧ αυτοκινήτου σύμφωνα ... 14/04/2014
99 1102 - Κοινοποίηση της 54/2014 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. 11/04/2014
100 1103 - Κοινοποίηση διατάξεων του N. 4254/2014 (ΦΕΚ 85Α΄/7.4.2014) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του N. 4046/2012 και άλλες διατάξεις 14/04/2014
 
<< Έναρξη < 1 2 3 4 5 6 7 8 10 > Τέλος >>
Σελίδα 10 από 25