Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com

Πρωτοσέλιδα

Τίτλου Φίλτρο     Προβολή # 
# Τίτλος Άρθρου Ημερομηνία
1 1001 - Κατηγορίες υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών που εξαιρούνται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ταμειακών μηχανών του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄) : Εγγραφείτε για περισσότερα... 02/01/2014
2 1002 – Εφαρμογή διατάξεων άρθ. 63 ν. 4174/2013 (Ειδική Διοικητική Διαδικασία – Ενδικοφανής προσφυγή), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από 1/1/2014 και καθορισμός λεπτομερειών για τη λειτουργία της Δ/νσης ... : Εγγραφείτε για περισσότερα... 07/01/2014
3 1004 - Προσδιορισμός της τιμής κτήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθ. 42 του ν. 4172/2013, κατά τη μεταβίβαση με επαχθή αιτία τίτλων από φ.π., στις περιπτώσεις που οι τίτλοι αυτοί έχουν αποκτηθεί πριν την 29η Σεπτεμβρίου 1999 : Εγγραφείτε για περισσότερα... 02/01/2014
4 1005 - Απόδοση Α.Φ.Μ. σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, το οποίο πραγματοποιεί οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή με τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τα πιστωτικά ιδρύματα και τα ιδρύματα πληρωμών της ημεδαπής : Εγγραφείτε για περισσότερα... 14/01/2014
5 1006 - Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας : Εγγραφείτε για περισσότερα... 14/01/2014
6 1007 - Κοινοποίηση των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 σχετικά με την αυτοτελή φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών του ν. 2238/1994 : Εγγραφείτε για περισσότερα... 02/01/2014
7 1008 - Καθορισμός τιμών κτήσης ακίνητης περιουσίας σε ειδικές περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 41 του ν. 4172/2013 : Εγγραφείτε για περισσότερα... 07/01/2014
8 1009 – Κοινοποίηση της γνωμοδότησης 354/2013 του Β΄ τμήματος του Ν.Σ.Κ., αναφορικά με τη δυνατότητα επιστροφής κατασχεθέντων βιβλίων και στοιχείων : Εγγραφείτε για περισσότερα... 10/01/2014
9 1010 – Καθορισμός των Φορέων που αναγνωρίζονται για το σκοπό του προσδιορισμού της μείωσης φόρου επί του ποσού των χορηγουμένων σε αυτούς δωρεών (αρθρ. 19 Ν. 4172/2013) : Εγγραφείτε για περισσότερα... 07/01/2014
10 1011 – Καθορισμός του τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 : Εγγραφείτε για περισσότερα... 09/01/2014
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 3 4 5 6 7 8 9 10 > Τέλος >>
Σελίδα 1 από 25