Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
Τίτλου Φίλτρο     Προβολή # 
# Τίτλος Άρθρου
21 Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου - «Έκδοση διαταγής πληρωμής για αξιώσεις από διοικητική σύμβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής»
22 Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου – «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και άλλες διατάξεις»
23 Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου – Εκδημοκρατισμός της διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις
24 Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου – Εκδημοκρατισμός της διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση-Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις
25 Αιτιολογική έκθεση και Σχέδιο Νόμου – Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας
26 Αιτιολογική έκθεση στο Σχέδιο νόμου – Επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
27 Αιτιολογική έκθεση – Στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις»
28 Έκθεση συνεπειών ρύθμισης στο σχέδιο νόμου «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» και σχέδιο νόμου
29 Σχέδιο νόμου - Αιτιολογική έκθεση – Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων
30 Σχέδιο νόμου – Τροποποίηση διατάξεων του Νόμου 1876/1990 – Αποκατάσταση και Αναμόρφωση του πλαισίου περί Συλλογικών Διαπραγματεύσεων, Μεσολάβησης και Διαιτησίας και άλλες διατάξεις
 
<< Έναρξη < 1 3 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 3 από 3