Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com

Πρωτοσέλιδα

Τίτλου Φίλτρο     Προβολή # 
# Τίτλος Άρθρου
1 1000210 – Απογραφή έναρξης και λήξης φορολογικού έτους 2015 : Εγγραφείτε για περισσότερα...
2 1004860 – Το ερώτημα σας αναφορικά με το Σύλλογο μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα «......» : Εγγραφείτε για περισσότερα...
3 1007305 - Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από τεχνικά έργα που αποκτούν μετά την 01.01.2014 τεχνικές επιχειρήσεις που προσδιόριζαν τεκμαρτά τα κέρδη τους για αναληφθέντα έργα μέχρι την 31.12.2006 με βάση τις διατάξεις του ν.2238/1994 (πρώην Κ.Φ.Ε.) : Εγγραφείτε για περισσότερα...
4 1008055 - Φορολογική μεταχείριση των ποσών που καταβάλλονται από υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας εγκατεστημένο στη χώρα μας στο κεντρικό του κατάστημα, μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν. 4172/2013 : Εγγραφείτε για περισσότερα...
5 1009950 - Καταλογισμός Φ.Π.Α., μετά από έλεγχο, στο μη – κερδοσκοπικό σωματείο «…………..», λόγω μη υποβολής αιτήσεων για απαλλαγή εκδηλώσεων τις οποίες οργάνωσε για την οικονομική του ενίσχυση : Εγγραφείτε για περισσότερα...
6 1012980– Τροποποίηση της ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 16.12.2015 «Καθορισμός όρων και διατυπώσεων για την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των προϊόντων των άρθρων 90 και 92 του Ν.2960/2001 − Τροποποίηση της ... : Εγγραφείτε για περισσότερα...
7 1015604 - Καθορισμός διαδικασίας ηλεκτρονικής έκδοσης και αποστολής εντολών μεταφοράς προς την Τ.τ.Ε. για την επιστροφή των αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών με πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων σε Πιστωτικά Ιδρύματα : Εγγραφείτε για περισσότερα...
8 1017972 – Κοινοποίηση της ΔΕΦΚΦ Β 1012980 ΕΞ 2016 «Τροποποίηση της ΔΕΦΚΦ Β 5026381ΕΞ16.12.2015 «Καθορισμός όρων και διατυπώσεων για την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των προϊόντων άρθ. 90 και 92 του ν.2960 : Εγγραφείτε για περισσότερα...
9 1022327 – Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στη χρηματοδότηση που λαμβάνει το ……… …… στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης : Εγγραφείτε για περισσότερα...
10 1022577 – Οδηγίες για την ολοκλήρωση της καταχώρησης αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ αγροτών του ειδικού καθεστώτος, που υποβλήθηκαν το έτος 2015 : Εγγραφείτε για περισσότερα...
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 3 4 5 6 7 8 9 10 > Τέλος >>
Σελίδα 1 από 13