Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
Τίτλου Φίλτρο     Προβολή # 
# Τίτλος Άρθρου
21 Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου – Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων. Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις
22 Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου – Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις
23 Αιτιολογική έκθεση και Σχέδιο νόμου - I) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, II) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (EE) 2016/2258 και άλλες διατάξεις, III) Λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών
24 Αιτιολογική Έκθεση και Σχέδιο Νόμου – Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις
25 Αιτιολογική Έκθεση Νομοσχέδιου του Υπουργείου Οικονομικών – Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022
26 Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο – «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών»
27 Αιτιολογική Έκθεση Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις»
28 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 2/26.7.2018 – Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018
29 Σχέδιο νόμου - Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών
30 Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο – Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις
 
<< Έναρξη < 1 3 > >>
Σελίδα 3 από 4