Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
Τίτλου Φίλτρο     Προβολή # 
# Τίτλος Άρθρου Ημερομηνία
11 1026065/13.3.2006 - Περί της δυνατότητας συμπλήρωσης και υπογραφής υπευθύνων δηλώσεων του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, για λογαριασμό τρίτων, από πρόσωπα εφοδιασμένα με πληρεξούσιο 13/03/2006
12 1027182 – Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την υποβολή δήλωσης Φ.Μ.Α.Π. έτους 2006 16/03/2006
13 1028252 - Κοινοποίηση μέσων τιμών ζωνών για τον προσδιορισμό του ελάχιστου κόστους κατασκευής των οικοδομών 17/03/2006
14 1029620/13-06-06 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ ΜΕ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΒΑΣΕΙ Δ.Λ.Π. 13/06/2006
15 1029621/79/Τ.Ε.Φ/22.3.2006 - Έγκριση παράτασης κατά μία (1) ημέρα, μόνο της ημερομηνίας καταβολής τελών κυκλοφορίας με την προμήθεια του ειδικού σήματος, από την ημερομηνία χορήγησης το πρώτον της άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων 22/03/2006
16 1033049/2006 : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 31/03/2006
17 1034466 – Υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) έτους 2006 04/04/2006
18 1036584 - Βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων επί των οποίων η διαφορά αναλογούντος και παρακρατηθέντος φόρου ανέρχεται σε 2,5 % αντί του ορθού 1,5%. 11/04/2006
19 1037687 – Διόρθωση τυπογραφικών σφαλμάτων του 1034466/160/0013/4-4-2006 εγγράφου 13/04/2006
20 1038242/2342/550/0014/14.4.2006 - Έκπτωση ποσοστού Φ.Π.Α. στις δαπάνες κινητής τηλεφωνίας μετά το ν. 3427/05 14/04/2006
 
<< < 2 4 5 > Τέλος >>
Σελίδα 2 από 5