Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com

Πρωτοσέλιδα

Τίτλου Φίλτρο     Προβολή # 
# Τίτλος Άρθρου Ημερομηνία
1 3584 - «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». : Εγγραφείτε για περισσότερα... 07/01/2009
2 3734 - Προώθηση της συμπαραγωγής δυο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις. : Εγγραφείτε για περισσότερα... 05/02/2009
3 3742 – Κύρωση της Σύμβασης και του Πρόσθετου σε αυτήν Πρωτοκόλλου μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τυνησίας σχετικά με την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος και επί της ωφέλειας από κεφάλαιο : Εγγραφείτε για περισσότερα... 13/02/2009
4 3746 - Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις. : Εγγραφείτε για περισσότερα... 20/02/2009
5 3752 - Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις. : Εγγραφείτε για περισσότερα... 11/03/2009
6 3754 - «Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ (ΠΔ 76/05) και άλλες διατάξεις» : Εγγραφείτε για περισσότερα... 11/08/2009
7 3756 - Σύστημα Αυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις. : Εγγραφείτε για περισσότερα... 16/04/2009
8 3758 - Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις» (εισοδηματική πολιτική, αποδοχές Δημοσίων Υπαλλήλων, έκτακτη οικονομική εισφορά). : Εγγραφείτε για περισσότερα... 11/08/2009
9 3762 - Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών εποπτευόμενων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις. : Εγγραφείτε για περισσότερα... 10/06/2009
10 3763 - Ενσωμάτωση Οδηγιών 2006/98/ ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 2007/ 74/EK, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/ 69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις : Εγγραφείτε για περισσότερα... 22/05/2009
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 3 > Τέλος >>
Σελίδα 1 από 3