Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com

Πρωτοσέλιδα

PDF Εκτύπωση E-mail
1001 - Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 116/2004, σχετικά με την οριστική διαγραφή αυτοκινήτων οχημάτων.
Τετάρτη, 03 Ιανουαρίου 2007 03:00

ΠΟΛ. 1001
 

Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 116/2004, σχετικά με την οριστική διαγραφή αυτοκινήτων οχημάτων.

 

Με το Π.Δ. 116/2004 (σε συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/53/ΕΚ) καθορίστηκαν οι διαδικασίες για την ανακύκλωση των οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.T.K.Ζ.). Συγκεκριμένα, με το άρθρο 8 (του ανωτέρω Π.Δ.), θεσπίστηκε το πιστοποιητικό καταστροφής και καθορίστηκε η διαδικασία οριστικής διαγραφής των οχημάτων. Επίσης, με το άρθρο 9 (του ανωτέρω Π.Δ.), καθορίστηκε η αντίστοιχη διαδικασία στην περίπτωση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
Το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με τα 150975/21-9-2006, 151388/28-9-2006 και 152286/19-10-2006 έγγραφά του, μας γνώρισε ότι η λειτουργία του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ε.Δ.Ο.Ε.) επεκτάθηκε και στους Νομούς Λαρίσης, Λευκάδας και Ηρακλείου.
Προς διευκόλυνσή σας, σημειώνουμε ότι οι Νομοί της χώρας στους οποίους ήδη λειτουργεί το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης οχημάτων είναι οι εξής:

1. ’ρτας
2. Αιτωλοακαρνανίας
3. Αττικής
4. Αχαΐας
5. Βοιωτίας
6. Γρεβενών
7. Εύβοιας
8. Ηρακλείου
9. Θεσσαλονίκης
10. Καρδίτσας
11. Κιλκίς
12. Κοζάνης
13. Λαρίσης
14. Λευκάδας
15. Ξάνθης
16. Πέλλας
17. Πρέβεζας
18. Τρικάλων
19. Χαλκιδικής

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και τις επιχειρήσεις ανακύκλωσης που συμμετέχουν στο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης οχημάτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην “Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος” (Ε.Δ.Ο.Ε.) - Τηλ. 210-6899039 ή στο Διαδίκτυο (Internet) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.edoe.gr
Τέλος, τονίζουμε ότι για την οριστική διαγραφή των οχημάτων, στις παραπάνω περιοχές, πρέπει απαραίτητα τα οχήματα να παραδίδονται στις αδειοδοτημένες από την Ε.Δ.Ο.Ε. εγκαταστάσεις ανακύκλωσης οχημάτων, προκειμένου να εκδοθούν τα πιστοποιητικά καταστροφής και να ολοκληρωθεί η διαγραφή τους.