Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
PDF Εκτύπωση E-mail
439031/5.4.2019 - Κατάργηση Έντυπων βιβλιαρίων Υγείας
Παρασκευή, 05 Απριλίου 2019 00:00

439031/5.4.2019 -  Κατάργηση Έντυπων βιβλιαρίων Υγείας

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Σχετ:1. Το άρθρο 67 του Ν.4603/2019 (ΦΕΚ 48/Α/14-03-2019) 

  1. Το αρ. Πρωτ. ΔΒ3/Γ/504/01-04-2019 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ 

Σας ενημερώνουμε ότι με το άρθρο 67 του Ν.4603/2019 (ΦΕΚ 48/Α/14-03-2019) καταργούνται τα έντυπα βιβλιάρια υγείας των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και των μελών οικογενείας τους, , όπως αναφέρεται στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο του ΕΟΠΥΥ «Η ταυτοποίηση των ασφαλισμένων κατά την εισαγωγή τους σε νοσηλευτικό ίδρυμα όπως κρατικό νοσοκομείο , ιδιωτική κλινική , ΚΑΑ, ΜΧΑ, θα πιστοποιείται με οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο ( αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κα). 

Παρακαλείστε για την πιστή εφαρμογή των παραπάνω. 

Κάθε σχετικό προηγούμενο έγγραφο παύει να ισχύει από το παρόν.