Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com

Πρωτοσέλιδα

ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία
11 Φ. 40021/οικ. 22520/1578/23.5.2019 – Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 31 του ν.4611/2019 (Α’73) σχετικά με τη χορήγηση και την παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας για την περίοδο 1/3/2019-29/2/2020 23/05/2019
12 Φ. 60000/3857/265/21.5.2019 – Υπολογισμός της Σύνταξης του ν. 4387/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις περί συνυπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κανονισμών 883/2004 και 987/2009 και των αντίστοιχων διατάξεων των Διμερών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης 21/05/2019
13 18242/861/19.4.2019 – Αποδοχές, Άδεια, Επιδόματα Εορτών και Αδείας Αποκλειστικών Νοσοκόμων 19/04/2019
14 439031/5.4.2019 - Κατάργηση Έντυπων βιβλιαρίων Υγείας 05/04/2019
15 Φ.1500/Δ17/οικ.42472/969/14.3.2019 - Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 17, 19 και 36 του ν. 4387/2016 14/03/2019
16 51230/0092/6.2.2019 - Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4387/2016 (Α' 85) 06/02/2019
17 Φ.10141/41565/1762/6.2.2019 - Χρόνος ασφάλισης σε περιπτώσεις ανάκλησης πράξεων διορισμού λόγω χρήσης πλαστών δικαιολογητικών 06/02/2019
18 Δ.15/ Γ΄/oικ. 4624/106/201/5.2.2019 - Παροχή διευκρινήσεων για την εφαρμογή του άρθ. 55 του ν.4509/2017 ..και της Δ.15/Γ΄/67695/1825/28/28-12-2018 Υ. Α.- Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ αμειβόμενων με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών... 05/02/2019
19 4241/127/30.1.2019 – Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας 30/01/2019
20 Φ. 11321/ο ι κ.64690/1469/16.1.2019 (Ορθή Επανάληψη) – Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων 2019 16/01/2019
 
<< < 2 4 5 6 7 8 9 10 > Τέλος >>
Σελίδα 2 από 144