Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com

Πρωτοσέλιδα

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία
1 1194 – Παροχή διευκρινίσεων για την αντιμετώπιση των εκκρεμών υποθέσεων ελέγχων μέσω επεξεργασίας τραπεζικών λογαριασμών, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθ. 68 του Ν.2238/1994 περί συμπληρωματικών στοιχείων 05/12/2017
2 1139240 – Τροποποίηση και συμπλήρωση της 1058824/2014 απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπ. Οικονομικών, ως προς την σύσταση, ανασυγκρότηση και ανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων υπηρεσιών που θα ασκούν αρμοδιότητες που μεταφέρονται στην Γ.Γ.Δ.Ε. από το Σ.Δ.Ο.Ε.... : Εγγραφείτε για περισσότερα... 27/10/2015
3 1132932 – Τροποποίηση της Δ6Α 1103068ΕΞ11-7-2014 «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδων Έργου στην ΓΓΔΕ του Υπ. Οικονομικών, για τη μεταφορά φακέλων εκκρεμών υποθέσεων, εντολών και αρχείου Υπηρεσιών της πρώην Γεν. Δ/νσης Οικονομικής Επιθεώρησης» : Εγγραφείτε για περισσότερα... 30/09/2014
4 1260 – Τροποποίηση της ΠΟΛ.1232/15.10.2013 : Εγγραφείτε για περισσότερα... 09/12/2013
5 1232 – Παροχή οδηγιών για τις παραγραφόμενες υποθέσεις σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ.: ΔΕΣ Α 1077518 ΕΞ 2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων : Εγγραφείτε για περισσότερα... 22/10/2013
6 13723/7.10.2013 - Παράταση παραγραφής και διαχείριση υποθέσεων με κατασχεμένα ή μη : Εγγραφείτε για περισσότερα... 10/10/2013
7 1042446 – Περαίωση χωρίς έλεγχο, με τις διατάξεις των άρθρων 13 - 17 του ν. 3296/2004, φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν μέσω διαδικτύου : Εγγραφείτε για περισσότερα... 21/08/2013
8 1109683- Επιλογή των προς έλεγχο υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών : Εγγραφείτε για περισσότερα... 23/07/2013
9 1109529 - Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου : Εγγραφείτε για περισσότερα... 08/07/2013
10 1020 - Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των αποφάσεων ΠΟΛ.1178/2011 (Φ.Ε.Κ Β΄2071) και ΠΟΛ.1233/17.11.2011 περί επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 3842/2010 : Εγγραφείτε για περισσότερα... 13/01/2012
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 3 4 5 6 > Τέλος >>
Σελίδα 1 από 6