Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία
1 1208 - Δυνατότητα έκδοσης πράξεων προσδιορισμού φόρου και προστίμου σε εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου 20/12/2017
2 1194 – Παροχή διευκρινίσεων για την αντιμετώπιση των εκκρεμών υποθέσεων ελέγχων μέσω επεξεργασίας τραπεζικών λογαριασμών, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθ. 68 του Ν.2238/1994 περί συμπληρωματικών στοιχείων 05/12/2017
3 1139240 – Τροποποίηση και συμπλήρωση της 1058824/2014 απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπ. Οικονομικών, ως προς την σύσταση, ανασυγκρότηση και ανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων υπηρεσιών που θα ασκούν αρμοδιότητες που μεταφέρονται στην Γ.Γ.Δ.Ε. από το Σ.Δ.Ο.Ε.... 27/10/2015
4 1132932 – Τροποποίηση της Δ6Α 1103068ΕΞ11-7-2014 «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδων Έργου στην ΓΓΔΕ του Υπ. Οικονομικών, για τη μεταφορά φακέλων εκκρεμών υποθέσεων, εντολών και αρχείου Υπηρεσιών της πρώην Γεν. Δ/νσης Οικονομικής Επιθεώρησης» 30/09/2014
5 1260 – Τροποποίηση της ΠΟΛ.1232/15.10.2013 09/12/2013
6 1232 – Παροχή οδηγιών για τις παραγραφόμενες υποθέσεις σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ.: ΔΕΣ Α 1077518 ΕΞ 2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων 22/10/2013
7 13723/7.10.2013 - Παράταση παραγραφής και διαχείριση υποθέσεων με κατασχεμένα ή μη 10/10/2013
8 1042446 – Περαίωση χωρίς έλεγχο, με τις διατάξεις των άρθρων 13 - 17 του ν. 3296/2004, φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν μέσω διαδικτύου 21/08/2013
9 1109683- Επιλογή των προς έλεγχο υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών 23/07/2013
10 1109529 - Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου 08/07/2013
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 3 4 5 6 > Τέλος >>
Σελίδα 1 από 6