Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία
21 1143 - Διευκρινίσεις σχετικά με την περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων και τη διενέργεια προσωρινών ελέγχων 18/12/2004
22 1128 - Παροχή πρόσθετων οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων (άρθρα 1 - 11) του N. 3259/2004 και του άρθρου 56 του N. 3283/2004 που αναφέρονται στην περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων 03/12/2004
23 1125 – α) Κοινοποίηση της αριθ. 327/04 γνωμοδότησης του Β΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. περί εφαρμογής των διατάξεων για έκδοση συμπληρωματικών φύλλων ελέγχου ή πράξεων. β). Έκδοση συμπληρωματικών φύλλων ελέγχου ή πράξεων επί υποθέσεων χρήσεων 1998 και παλαιότερων 25/11/2004
24 1115 - Εντατικοποίηση φορολογικών ελέγχων και λοιπά θέματα 09/11/2004
25 1082200 - Διευκρινίσεις για έκδοση Εκκαθαριστικού Σημειώματος Ν. 3259/2004 12/10/2004
26 1069482 - Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στη ρύθμιση των ληξιπροθέσμων χρεών και υποβολής εκπροθέσμων δηλώσεων N. 3259/2004. 01/09/2004
27 1086 – Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 18, 19 και 20 του Ν. 3259/2004 10/08/2004
28 1062396 - Παράταση προθεσμιών 29/07/2004
29 1030 - Απογραφή ανέλεγκτων υποθέσεων, προγραμματισμός ελέγχων έτους 2004 και πιστή τήρηση διαδικασιών ελέγχου 08/04/2004
30 1089935 - Οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασης 1084903/1635/ ΠΟΛ.1107/25.9.2003 «Επέκταση των ορίων ακαθαρίστων εσόδων για την υπαγωγή των εκκρεμών υποθέσεων χρήσεων 1993 έως και 1998 στις αποφάσεις ΠΟΛ.1155/2002 και 1085/2003 »... 29/09/2003
 
<< Έναρξη < 1 3 5 6 > Τέλος >>
Σελίδα 3 από 6