Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
PDF Εκτύπωση E-mail
1001427 - Αναπροσαρμογή, συμπλήρωση και επέκταση των τιμών του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας ακινήτων βάσει των διατάξεων του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 και του άρθρου 14 του ν. 1473/1984
Πέμπτη, 05 Ιανουαρίου 2006 03:00

1001427/11/0013/5.1.2006 - Αναπροσαρμογή, συμπλήρωση και επέκταση των τιμών του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας ακινήτων βάσει των διατάξεων του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 και του άρθρου 14 του ν. 1473/1984

Σας ενημερώνουμε ότι με την 1122435/3634/ΟΟΤΥ/Δ ΠΟΛ 1158/30-12-2005 Απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, αναπροσαρμόστηκαν, συμπληρώθηκαν και επεκτάθηκαν οι τιμές του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας ακινήτων βάσει των διατάξεων του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 και του άρθρου 14 του ν. 1473/1984. Οι τιμές αυτές ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2006.

Ως εκ τούτου, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ανωτέρω ακινήτων που μεταβιβάζονται με επαχθή αιτία ή αιτία θανάτου ή δωρεά ή γονική παροχή ή για δήλωση ακινήτων στις δηλώσεις Φορολογίας Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας και Ειδικού Φόρου 3% επί των ακινήτων εταιρειών, εφαρμόζονται οι νέες τιμές από 1-1-2006.

Οι τιμές εκκίνησης ελάχιστου κόστους οικοδομής για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας κτισμάτων ακινήτων με αντικειμενικά κριτήρια σύμφωνα με το άρθρο 41Α του ν. 1249/1982 και οι τιμές της αξίας γης με το αντικειμενικό σύστημα σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού που δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης, εξακολουθούν να ισχύουν.