Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
PDF Εκτύπωση E-mail
1121105 - Παράταση συμβολαίων
Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2005 00:00

1121105/409/Β0013/23.12.2005 - Παράταση συμβολαίων.

Υπουργείο  Οικονομικών

Με σχετική διάταξη στο σχέδιο νόμου --Ρυθμίσεις στο φορολογικό καθεστώς των συνδεδεμένων εταιρειών και άλλες διατάξεις-- που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση, παρέχεται η δυνατότητα σύνταξης συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία, δωρεά ή γονική παροχή μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2006, με βάση τις αντικειμενικές τιμές και τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την 31.12.05.

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται ανεξάρτητα από την επερχόμενη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών και με την προϋπόθεση, ότι οι οικείες δηλώσεις υποβλήθηκαν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. μέχρι και την 30ή Δεκεμβρίου 2005, σύμφωνα με την ισχύουσα γνωστή φορολογική διαδικασία (παραλαβή δήλωσης, χορήγηση αντιγράφου αυτής, καταβολή ή βεβαίωση του οικείου φόρου κλπ.).

Η ισχύς των πιστοποιητικών και των υπεύθυνων δηλώσεων του άρθρου 32 του Ν.2459/1997, των πιστοποιητικών της παραγράφου 1 του άρθρου 81 του Ν.2238/1994 και του άρθρου 24 του Ν. 2130/1993 τα οποία εκδόθηκαν μέχρι την 30ή Δεκεμβρίου 2005, παρατείνεται μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2006.