Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
PDF Εκτύπωση E-mail
1111296 – Ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα εφάπαξ ποσά φόρου που καταβάλλουν για τη χρήση 2005 (οικον. έτους 2006) οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ, πλανόδιων λιανοπωλητών και ...
Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2005 00:00

1111296/2056/Α0012/23.11.2005 – Ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα εφάπαξ ποσά φόρου που καταβάλλουν για τη χρήση 2005 (οικον. έτους 2006) οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ, πλανόδιων λιανοπωλητών και λιανοπωλητών σε λαϊκές αγορές, καθώς και οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης.

1. Με τις διατάξεις των παραγράφων 5,6,7 και 8 του άρθρου 33 του ν. 2238/ 1994 προβλέπεται η καταβολή συγκεκριμένων ποσών φόρου για τις επιχειρήσεις που αναφέρονται παραπάνω και δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, με τα οποία εξαντλείται η φορολογική τους υποχρέωση, για τη δραστηριότητα αυτή.

2. Τα ποσά του φόρου που καταβάλλουν ετησίως οι πιο πάνω επιχειρήσεις αναγόμενα σε ετήσιο καθαρό εισόδημα, με βάση τη φορολογική κλίμακα του άρθρου 9 του ν.2238/1994, όπως αυτή ισχύει για το οικονομικό έτος 2006 (εισοδήματα χρήσης 2005), προσεγγίζουν τα παρακάτω ποσά καθαρού εισοδήματος.

Α. Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Αντίστοιχο εισόδημα

Αριθμός
Δωματίων

Χωρίς
παιδιά

Ένα
παιδί

Δύο
παιδιά

Τρία
παιδιά

1

9.953

10.953

11.953

19.727

2

10.407

11.407

12.407

19.953

3

10.860

11.860

12.860

20.180

4

11.313

12.313

13.157

20.407

5

11.767

12.767

13.383

20.633

6

12.220

13.110

13.610

20.860

7

12.673

13.337

13.837

21.087

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Αντίστοιχο εισόδημα

Αριθμός
Μονόχωρων
Διαμερισμάτων

Χωρίς
παιδιά

Ένα
παιδί

Δύο
παιδιά

Τρία
παιδιά

1

10.053

11.053

12.053

19.777

2

10.607

11.607

12.607

20.053

3

11.160

12.160

13.080

20.330

4

11.713

12.713

13.357

20.607

5

12.267

13.1333

13.633

20.883

6

12.820

13.410

13.910

21.160

7

13.187

13.687

14.187

21.437

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Αντίστοιχο εισόδημα

Αριθμός
Δίχωρων
Διαμερισμάτων

Χωρίς
παιδιά

Ένα
παιδί

Δύο
παιδιά

Τρία
παιδιά

1

10.247

11.247

12.247

19.873

2

10.993

11.993

12.993

20.247

3

11.740

12.740

13.370

20.620

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

Αντίστοιχο εισόδημα

Αριθμός
Τρίχωρων
Διαμερισμάτων

Χωρίς
παιδιά

Ένα
παιδί

Δύο
παιδιά

Τρία
παιδιά

1

10.640

11.640

12.640

20.070

2

11.780

12.780

13.390

20.640

Τα ποσά καθαρού εισοδήματος των Πινάκων 1, 2, 3 και 4 που αντιστοιχούν στα τρία (3) παιδιά προσαυξάνονται κατά χίλια (1000) ευρώ για κάθε παιδί πάνω από τα τρία που συνοικούν με το φορολογούμενο και τον βαρύνουν.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

Αντίστοιχο εισόδημα

Αριθμός
Θέσεων
Κάμπινγκ

Χωρίς
παιδιά

Ένα
παιδί

Δύο
παιδιά

Τρία
παιδιά

40

15.250

15.750

16.250

23.375

41

15.350

15.850

16.350

23.450

42

15.450

15.950

16.450

23.525

43

15.550

16.050

16.550

23.600

44

15.650

16.150

16.650

23.675

45

15.750

16.250

16.750

23.750

46

15.850

16.350

16.850

23.825

47

15.950

16.450

16.950

23.900

48

16.050

16.550

17.050

23.975

49

16.150

16.650

17.150

24.050

50

16.250

16.750

17.250

24.125

51

16.350

16.850

17.350

24.200

52

16.450

16.950

17.450

24.275

53

16.550

17.050

17.550

24.350

54

16.650

17.150

17.650

24.425

55

16.750

17.250

17.750

24.500

56

16.850

17.350

17.850

24.575

57

16.950

17.450

17.950

24.650

58

17.050

17.550

18.050

24.725

59

17.150

17.650

18.150

24.800

60

17.250

17.750

18.250

24.875

61

17.350

17.850

18.350

24.950

62

17.450

17.950

18.450

25.025

63

17.550

18.050

18.550

25.100

64

17.650

18.150

18.650

25.175

65

17.750

18.250

18.750

25.250

66

17.850

18.350

18.850

25.325

67

17.950

18.450

18.950

25.400

68

18.050

18.550

19.050

25.475

69

18.150

18.650

19.150

25.550

70

18.250

18.750

19.250

25.625

71

18.350

18.850

19.350

25.700

72

18.450

18.950

19.450

25.775

73

18.550

19.050

19.550

25.850

74

18.650

19.150

19.650

25.925

75

18.750

19.250

19.750

26.000

76

18.850

19.350

19.850

26.075

77

18.950

19.450

19.950

26.150

78

19.050

19.550

20.050

26.225

79

19.150

19.650

20.150

26.300

80

19.250

19.750

20.250

26.375

81

19.350

19.850

20.350

26.450

82

19.450

19.950

20.450

26.525

83

19.550

20.050

20.550

26.600

84

19.650

20.150

20.650

26.675

85

19.750

20.250

20.750

26.750

86

19.850

20.350

20.850

26.825

87

19.950

20.450

20.950

26.900

88

20.050

20.550

21.050

26.975

89

20.150

20.650

21.150

27.050

90

20.250

20.750

21.250

27.125

91

20.350

20.850

21.350

27.200

92

20.450

20.950

21.450

27.275

93

20.550

21.050

21.550

27.350

94

20.650

21.150

21.650

27.425

95

20.750

21.250

21.750

27.500

96

20.850

21.350

21.850

27.575

97

20.950

21.450

21.950

27.650

98

21.050

21.550

22.050

27.725

99

21.150

21.650

22.150

27.800

100

21.250

21.750

22.250

27.875

101

21.350

21.850

22.350

27.950

102

21.450

21.950

22.450

28.025

103

21.550

22.050

22.550

28.100

104

21.650

22.150

22.650

28.175

105

21.750

22.250

22.750

28.250

106

21.850

22.350

22.850

28.325

107

21.950

22.450

22.950

28.400

108

22.050

22.550

23.038

28.475

109

22.150

22.650

23.113

28.550

110

22.250

22.750

23.188

28.625

111

22.350

22.850

23.263

28.700

112

22.450

22.950

23.338

28.775

113

22.550

23.038

23.413

28.850

114

22.650

23.113

23.488

28.925

115

22.750

23.188

23.563

29.000

116

22.850

23.263

23.638

29.075

117

22.950

23.338

23.713

29.150

118

23.038

23.413

23.788

29.225

119

23.113

23.488

23.863

29.300

120

23.188

23.563

23.938

29.375

121

23.263

23.638

24.013

29.450

122

23.338

23.713

24.088

29.525

123

23.413

23.788

24.163

29.600

124

23.488

23.863

24.238

29.675

125

23.563

23.938

24.313

29.750

126

23.638

24.013

24.388

29.825

127

23.713

24.088

24.463

29.900

128

23.788

24.163

24.538

29.975

129

23.863

24.238

24.613

30.050

130

23.938

24.313

24.688

30.125

131

24.013

24.388

24.763

30.200

Για κάθε θέση κάμπινγκ πάνω από τις 133 το αντίστοιχο εισόδημα αυξάνεται κατά εβδομήντα πέντε (75) ευρώ. Επίσης, τα ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα τρία (3) παιδιά προσαυξάνονται κατά επτακόσια πενήντα (750) ευρώ για κάθε παιδί πάνω από τα τρία που συνοικούν με το φορολογούμενο και τον βαρύνουν.

Τέλος, επισημαίνεται ότι τα ποσά των πινάκων ένα (1) έως και πέντε (5) ισχύουν και για τα πρόσωπα που αποκτούν εισοδήματα από την εκμετάλλευση ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ που βρίσκονται σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 2836/2000 καταβάλλουν το φόρο της παραγράφου 6 του άρθρου 33 του ν. 2238/1994 μειωμένο κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%).

Β' Επιχειρήσεις πλανόδιων λιανοπωλητών και λιανοπωλητών σε λαϊκές αγορές.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Αντίστοιχο εισόδημα

Λιανοπωλητές
Ποσά φόρου

Χωρίς
παιδιά

Ένα
παιδί

Δύο
παιδιά

Τρία
παιδιά

107,50

10.217

11.217

12.217

19.858

213

10.920

11.920

12.920

20.210

215

10.993

11.933

12.933

20.217

230

11.033

12.033

13.017

20.267

276

11.340

12.340

13.170

20.420

335

11.733

12.733

13.367

20.617

426

12.340

13.170

13.670

20.920

550

13.083

13.583

14.083

21.333

Τα ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα τρία παιδιά (3) προσαυξάνονται κατά χίλια (1000) ευρώ για κάθε παιδί πάνω από τα τρία που συνοικούν με το φορολογούμενο και τον βαρύνουν.

Γ' Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Οδηγός ιδιοκτήτης

Αντίστοιχο εισόδημα

Ποσά φόρου

Χωρίς
παιδιά

Ένα
παιδί

Δύο
παιδιά

Τρία
παιδιά

μέχρι 5 τόνοι

590

13.217

13.717

14.217

21.467

5-11 τ.

825

14.000

14.500

15.000

22.250

11-16,5 τ.

1.415

15.967

16.467

16.967

23.912

Πάνω από 16,5 τ.

1.765

17.133

17.633

18.133

24.787

Τα ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα τρία παιδιά (3) προσαυξάνονται κατά χίλια (1000) ευρώ για κάθε παιδί πάνω από τα τρία που συνοικούν με το φορολογούμενο και τον βαρύνουν.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Οδηγός Τρίτος

Ποσά φόρου

Χωρίς
παιδιά

Ένα
παιδί

Δύο
παιδιά

Τρία
παιδιά

μέχρι 5 τόνοι

415

12.267

13.133

13.633

20.883

5-11 τ.

590

13.217

13.717

14.217

21.467

11-16,5 τ.

940

14.383

14.833

15.383

22.633

Πάνω από 16,5 τ.

1.180

15.183

15.683

16.183

23.325

Τα ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα τρία παιδιά (3) προσαυξάνονται κατά χίλια (1000) ευρώ για κάθε παιδί πάνω από τα τρία που συνοικούν με το φορολογούμενο και τον βαρύνουν.

Τα παραπάνω ποσά φόρου μειώνονται, προκειμένου για επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται φορτηγά δημόσιας χρήσης και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό κάτω από είκοσι χιλιάδες (20.000) κατοίκους, κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).

Το ποσό του εισοδήματος που αντιστοιχεί στο ποσό του φόρου που καταβλήθηκε από το φορολογούμενο με βάση τους παραπάνω πίνακες, θα γραφτεί από αυτόν στους κωδικούς 659-660 του πίνακα 6 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2006. Αυτό, προκειμένου με το ποσό αυτό εισοδήματος ο φορολογούμενος να μειώσει την ετήσια δαπάνη διαβίωσης με την οποία ενδέχεται να επιβαρύνεται στη συγκεκριμένη χρήση ή να επικαλείται αυτό στο μέλλον για μείωση του τεκμηρίου, ως κεφάλαιο που απαλλασσόταν από το φόρο και δεν αναλώθηκε.