Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
PDF Εκτύπωση E-mail
1122083 - Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2006
Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2005 03:00

1122083/17.12.2005 - Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2006

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι για την παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2006, εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την αρ. 1097063/2423/Α0012/ΠΟΛ. 1126/02.12.04 διαταγή μας.