Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
PDF Εκτύπωση E-mail
1005946 - Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.)
Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017 16:25

ΔΔΑΔ Α 1005946 ΕΞ 2017 - Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.)

Υπουργείο Οικονομικών

Αναφορικά με την προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ., σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με άρθρο τρίτο του Ν.4448/2017 (ΦΕΚ1Α’/13.01.2017): «Η προθεσμία της παρ.6 του άρθρου 66 του Ν.4409/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 του Ν.4425/2016, παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 13η Απριλίου 2017».

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείστε να μεριμνήσετε ώστε οι υπόχρεοι υπάλληλοι σε υποβολή Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ., να ενημερωθούν άμεσα και ενυπόγραφα.