Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία
71 1062805- Φορολογικό Απόρρητο 11/04/2013
72 51/13.3.2013 Εγκύκλιος – Διευκρινίσεις με την ενσωμάτωση στην εποπτική πρακτική της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) 14/03/2013
73 1029 – Τρόπος υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2013. Παράταση προθεσμίας υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων έτους 2013 18/02/2013
74 1519/35/29.1.2013 – Καθορισμός του ύψους, των όρων και προϋποθέσεων, και της διαδικασίας κατάπτωσης των εγγυητικών επιστολών που καταθέτουν οι Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης 29/01/2013
75 Β4/616/49 - Κοινοποίηση ν. 4093/2012 (Α' 222) - Χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές - Οδηγίες προς τα όργανα καθ' οδόν ελέγχου του ν. 3446/2006 04/01/2013
76 117/4.1.2013 – Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού 04/01/2013
77 1003 – Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του ν. 3842/2010 (58 Α') ως προς τα φυσικά πρόσωπα 03/01/2013
78 2/92286/ΔΠΓΚ/24.12.2012 – Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 24/12/2012
79 9/633/20.12.2012 - Αναστολή εξαγοράς μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων 20/12/2012
80 16/633/20.12.2012 – Συγχώνευση ΟΣΕΚΑ – Δομή κύριου και τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ - Κοινοποίηση της διάθεσης μεριδίων ΟΣΕΚΑ σε άλλο κράτος μέλος 20/12/2012
 
<< Έναρξη < 1 2 3 4 5 6 8 10 > Τέλος >>
Σελίδα 8 από 21