Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία
81 4099 – Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, … Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα εφαρμογής Κανονισμών (ΕΚ) και (ΕΕ) περί προστασίας του ευρώ και άλλες διατάξεις 20/12/2012
82 15/633/20.12.2012 – Οργανωτικές απαιτήσεις για τη λειτουργία των ΑΕΔΑΚ, σύγκρουση συμφερόντων, κανονισμός συμπεριφοράς, διαχείριση κινδύνων και περιεχόμενο της σύμβασης μεταξύ θεματοφύλακα και εταιρείας διαχείρισης 20/12/2012
83 1166494 ΕΞ 30.11.2012 - Παροχή οδηγιών για τα χειρισμό υποθέσεων φορολογουμένων με εμβάσματα στο εξωτερικό στους οποίους έχει αποσταλεί πρόσκληση από τη ΓΓΠΣ 30/11/2012
84 49/28.11.2012 Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – Εντοπισμός και αναφορά προς την αρμόδια Αρχή του άρθρου 7 του ν. 3691/2008, συναλλαγών που δημιουργούν υπόνοιες διάπραξης φοροδιαφυγής και/ή νομιμοποίησης του εξ αυτής περιουσιακού οφέλους 28/11/2012
85 1104792 - Σε περίπτωση μη συμμετοχής εταίρου ΕΠΕ στην αύξηση του εταιρικού της κεφαλαίου οφείλεται φόρος υπεραξίας με συντελεστή 20% 10/11/2012
86 1152837 - Μετατροπή μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. σε προσωπική εταιρεία με τις διατάξεις του άρθρου 283 του ν. 4072/2012 07/11/2012
87 1143439– Φορολόγηση μετοχών ανώνυμης ναυτιλιακής εταιρείας αιτία κληρονομιάς 17/10/2012
88 1141 – Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 1, 3, 4 και 11 του άρθρου 4 και της παραγράφου 5 του άρθρου 35 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α) 05/06/2012
89 1079472 – Διαδικασία έκπτωσης ποσοστού 20% επιβληθέντων προστίμων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (άρθρο 41- παρ.3. N. 3943/2011) 21/05/2012
90 1017 - Καθορισμός εμπορικής αμοιβής, επιτοκίου και ράντας, για τον προσδιορισμό της άυλης αξίας επιχειρήσεων που μεταβιβάζονται το έτος 2012 13/01/2012
 
<< Έναρξη < 1 2 3 4 5 6 7 9 > Τέλος >>
Σελίδα 9 από 21