Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com

Πρωτοσέλιδα

PDF Εκτύπωση E-mail
1011 - Σχετικά με τον καθορισμό νομικών προσώπων που επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς.
Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2007 03:00

1011

Σχετικά με τον καθορισμό νομικών προσώπων που επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς.   

Κατόπιν των 1080690/1713/Α0012/11.09.2003, 1107289/1728/Α0012/ΠΟΛ.1265/2001 και 1010634/146/Α0012/ΠΟΛ.1023/1999 διαταγών μας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε οτι, με τις υπ΄αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/61188/19.08.2004 (ΦΕΚ 1340Β΄/31.08.2004), ΥΠΠΟ/ΔΙΜ/45792/1608/03.06.2005 (ΦΕΚ 772Β΄/08.06.2005), ΥΠΠΟ/ΓΔΣΠ/ΔΙΠΔ/Β/818/83075/22.09.2006 (ΦΕΚ 1522Β΄/17.10.2006), ΥΠΠΟ/ΓΔΣΠ/ΔΙΠΔ/Β/1038/104696/15.11.2006 (ΦΕΚ 1802Β΄/11.12.2006) και ΥΠΠΟ/ΓΔΣΠ/ΔΙΠΔ/Β/1039/104699/15.11.2006 (ΦΕΚ 1823Β΄/14.12.2006) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού, καθορίζονται ως νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς τα ακόλουθα αναγραφόμενα

Ν.Π.Ι.Δ. : Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΟΡΟΔΡΑΜΑ», Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ», Σωματείο «ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ - ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ», Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ” ΔΕΣΜΟΙ “, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ», Αστική - Πολιτιστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ “ ΔΙΕΞΟΔΟΣ “», Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ», Σωματείο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΙΓΥΠΤΙΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (Σ.Α.Ε.)», Κοινωφελές Ίδρυμα «ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΥΤΙΛΙΝΙΩΝ ΣΑΜΟΥ - ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΜΑΡΙΑΣ ΖΗΜΑΛΗ», Σωματείο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΩΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Δ.Ι.Ο.)», Πανελλήνια Ομοσπονδία (Ένωση) των Συλλόγων Σαρακατσαναίων « ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ», Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ “ΠΕΡΙΣΤΥΛΟΝ”», Σωματείο «ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ», Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Τ-SHORT», Σωματείο «ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΗ ΕΝΩΣΗ ΞΑΝΘΗΣ», Εταιρεία «ΚΟΙΡΑΝΙΑ - ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Σωματείο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ» και Σωματείο μη κερδοσκοπικό «ΟΦΕΛΤΗΣ - Ο ΦΙΛΟΣ ΤΗΣ ΝΕΜΕΑΣ»   
Σας παρακαλούμε να λαμβάνετε υπόψη σας τα παραπάνω κατά την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 8 και 31 του ν.2238/1994.
 
 Ακριβές Αντίγραφο                                                                    Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΕΝΕΤΗΣ