Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com

Πρωτοσέλιδα

ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Φ.Ε.
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία
1 Ε. 2136/10.7.2019 – Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες, δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 10/07/2019
2 Ε. 2129/8.7.2019 - Διευκρινίσεις για τη δήλωση ανείσπρακτων εισοδημάτων από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας από τον δικαστικό εκκαθαριστή κληρονομίας 09/07/2019
3 Ε. 2135/9.7.2019 – Φορολογική μεταχείριση ποσών που καταβάλλονται σε υπαλλήλους του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης για δίδακτρα των παιδιών τους με βάση τις διατάξεις του άρθ. 43 του ν.4339/2015 09/07/2019
4 Ε. 2134/9.7.2019 – Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1073/2015 εγκυκλίου αναφορικά με την απόσβεση των δαπανών ανάπτυξης 09/07/2019
5 Ε. 2131/8.7.2019 – Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή διατάξεων του άρθρ. 17 του ν.4577/2018, αναφορικά με την τροποποίηση του άρθ. 31 του ν.3986/2011 περί επιβολής του τέλους επιτηδεύματος 08/07/2019
6 Ε. 2132/8.7.2019 – Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή της ΠΟΛ.1006/2013 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, μετά την τροποποίησή της με τις διατάξεις της Α.1164/2019 Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ 08/07/2019
7 Ε. 2128/8.7.2019 – Παραγραφή απαιτήσεων από μερίσματα κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.δ. 1195/1942 08/07/2019
8 E. 2125/3.7.2019 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 469 του νέου Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019) περί του αδικήματος της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο 03/07/2019
9 Ε. 2097/3.6.2019 - Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 65Α του ν.4174/2013 για τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και τις ελεγκτικές εταιρείες 03/07/2019
10 Α. 1236/2.7.2019 – Καθορισμός ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή του άρθρου 130 του ν. 4611/2019 περί προοδευτικού περιορισμού των κατασχέσεων που επιβάλλονται από τη Φορολογική Διοίκηση 02/07/2019
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 3 4 5 6 7 8 9 10 > Τέλος >>
Σελίδα 1 από 207