Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com

Πρωτοσέλιδα

PDF Εκτύπωση E-mail
1242 – Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 86 του ν. 4582/2018
Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2018 00:00

1242 – Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 86 του ν. 4582/2018

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων – Α.Α.Δ.Ε.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν.4582/2018 ( ΦΕΚ Α΄ 208) με τις οποίες αποσαφηνίζεται το καθεστώς φορολογικής μεταχείρισης για τα εφάπαξ χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στους δικαιούχους των άρθρων 10 έως και 15 του ν.4575/2018 (στελέχη που εμπίπτουν σε ειδικά μισθολόγια καθώς και συνταξιούχοι των ίδιων κατηγοριών). Για τα ποσά αυτά προβλέπεται ότι μετά την παρακράτηση με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) που ορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 60 του ν.4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος), εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα εισοδήματα αυτά.