Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Φ.Ε.
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία
11 Αιτιολογική Έκθεση και Σχέδιο Νόμου – Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Εσωτερικών, Παιδείας, Εργασίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τουρισμού 01/08/2019
12 4621 – Μείωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. και βελτιώσεις στη ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση του ν. 4611/2019 (Α’ 73) και άλλες διατάξεις 31/07/2019
13 Δ.ΕΙΣΦ.Μ./484/923585/30.7.2019 – Αποδοχές αποκλειστικών αδελφών νοσοκόμων 30/07/2019
14 Σχέδιο νόμου και Αιτιολογική έκθεση του Σχεδίου Νόμου του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Μείωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. και βελτιώσεις στην ρύθμιση οφειλών προς τη φορολογική Διοίκηση του ν.4611/2019» 29/07/2019
15 Α.1302/29.7.2019 – Εμπρόθεσμη υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 29/07/2019
16 Α. 1300/29.7.2019 – Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων στις 10.07.2019 στους Δήμους Αλεξάνδρειας, Βέροιας και Νάουσας 29/07/2019
17 Α. 1301/29.7.2019 – Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων στις 10.07.2019 στους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής 29/07/2019
18 Ε. 2146/25.7.2019 – Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1103/2015 αναφορικά με την φορολογική αντιμετώπιση της ανέγερσης κτίσματος ή βελτιώσεων και επεκτάσεων με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή, σε περίπτωση πρόωρης λύσης της μίσθωσης 25/07/2019
19 Α. 1277/19.7.2019 – Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ 1274/2013 περί αποδεικτικού ενημερότητας του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 19/07/2019
20 Ε. 2141/16.7.2019 – Διευκρινίσεις για ζητήματα που άπτονται των βραχυχρόνιων μισθώσεων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού 17/07/2019
 
<< < 2 4 5 6 7 8 9 10 > Τέλος >>
Σελίδα 2 από 210