Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com

Πρωτοσέλιδα

ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Φ.Ε.
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία
11 Α. 1277/19.7.2019 – Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ 1274/2013 περί αποδεικτικού ενημερότητας του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 19/07/2019
12 Ε. 2141/16.7.2019 – Διευκρινίσεις για ζητήματα που άπτονται των βραχυχρόνιων μισθώσεων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού 17/07/2019
13 Ε. 2137/12.7.2019 – Διευκρινίσεις για θέματα ανάλωσης κεφαλαίου προηγούμενων ετών για τις ανάγκες εφαρμογής της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 16/07/2019
14 Ε. 2138/16.7.2019 – Φορολογική μεταχείριση των ποσών της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που εκ παραδρομής παρακρατήθηκαν στα εφάπαξ ποσά κάποιων δικαιούχων των άρθ. 10 έως και 15 του ν.4575/2018 16/07/2019
15 Ε. 2140/16.7.2019 – Οδηγίες σχετικά με την εκκαθάριση των Δ.Φ.Ε. φυσικών προσώπων καθώς και την επιστροφή φόρου εισοδήματος σε νομικά πρόσωπα και πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α., σε περίπτωση μη προσκόμισης δικαιολογητικών 16/07/2019
16 Ε. 2136/10.7.2019 – Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες, δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 10/07/2019
17 Ε. 2129/8.7.2019 - Διευκρινίσεις για τη δήλωση ανείσπρακτων εισοδημάτων από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας από τον δικαστικό εκκαθαριστή κληρονομίας 09/07/2019
18 Ε. 2135/9.7.2019 – Φορολογική μεταχείριση ποσών που καταβάλλονται σε υπαλλήλους του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης για δίδακτρα των παιδιών τους με βάση τις διατάξεις του άρθ. 43 του ν.4339/2015 09/07/2019
19 Ε. 2134/9.7.2019 – Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1073/2015 εγκυκλίου αναφορικά με την απόσβεση των δαπανών ανάπτυξης 09/07/2019
20 Ε. 2131/8.7.2019 – Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή διατάξεων του άρθρ. 17 του ν.4577/2018, αναφορικά με την τροποποίηση του άρθ. 31 του ν.3986/2011 περί επιβολής του τέλους επιτηδεύματος 08/07/2019
 
<< < 2 4 5 6 7 8 9 10 > Τέλος >>
Σελίδα 2 από 209