Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com

Πρωτοσέλιδα

ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Φ.Ε.
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία
11 Ε.2003/9.1.2019 – Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 57, 59 και 60 του Ν.4587/2018 11/01/2019
12 Ε.2008/11.1.2019 – Διευκρινίσεις για θέματα απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στην αλλοδαπή από φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας 11/01/2019
13 Ε.2009/11.1.2019 – Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν.3986/2011 και του άρθρου 43Α του Ν.4172/2013 συνιστά φόρο ο οποίος εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των ισχυουσών ΣΑΔΦ -συμμόρφωση με ΣτΕ 2465/2018 11/01/2019
14 Ε.2010/11.1.2019 – Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 68 του Ν. 4587/2018, αναφορικά με την προθεσμία εξέτασης της ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους 11/01/2019
15 Ε.2006/10.1.2019 – Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 56 του Ν. 4583/2018 10/01/2019
16 Α. 1014/31.12.2018 – Τροποποίηση της Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017 διαπιστωτικής πράξης της Α.Α.Δ.Ε. «Ορισμός των οργανικών μονάδων της Α.Α.Δ.Ε., οι οποίες αποτελούν χωριστές επιχειρησιακές μονάδες, ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τη σύναψη συμβάσεων ... 31/12/2018
17 1244 – Καθορισμός των προϋποθέσεων, των όρων, της διαδικασίας, του τρόπου υπολογισμού του μέσου όρου απασχόλησης, καθώς και λοιπές αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71Δ του Ν. 4172/2013 31/12/2018
18 1236 – Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού. 28/12/2018
19 1241 – Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 54, 59 και 101 του ν.4583/2018 28/12/2018
20 1242 – Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 86 του ν. 4582/2018 28/12/2018
 
<< < 2 4 5 6 7 8 9 10 > Τέλος >>
Σελίδα 2 από 203